Anturiaethau

Dwr Cymru

Llyn Llys-y-Frân

Ymunwch â’r

Tîm

yn Llyn Llys-y-Frân

• DARLLEN MWY •
Gan Dŵr Cymru

Croeso i Lyn Llys-y-Frân yn Sir Benfro.

Ar ol ailddatblygaid mawr rydym nawr ar agor


Dewch i fwynhau ein Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd, caffi, hyb beicio newydd, beicio mynydd, ardal sgiliau pympio, llwybrau cerdded, gweithgareddau ar y dŵr ac ar dir sych, pysgota a maes chwarae antur.

Byddwn ni’n cyhoeddi cynlluniau ein maes gwersylla newydd sbon cyn bo hir.

Ar agor trwy’r flwyddyn ac â *mynediad am ddim, dewiswch eich Antur Dŵr Cymru heddiw.

*codir tâl am rai gweithgareddau

Anturiaethau Dŵr

Gyda dŵr glân a dwfn heb lanw, ein llyn yw’r lle perffaith i fynd i hwylio, caiacio, canwio a physgota. Mwynehwch yr olygfa wrth Rwyf-fyrddio (SUP) neb Bedalfyrddio – sy’n cyfuno hwyl SUP â’r cysur o ddal bariau llaw. Hawdd fel dŵr!

• MANYLION PELLACH •

Anturiaethau ar y Tir

Dysgwch grefft taflu bwyeill a chyllyll, neu rhowch gynnig ar saethyddiaeth. Gallech hyd yn oed ddod yn Bencampwr swyddogol Dŵr Cymru. Mae’r gweithgareddau eraill yn cynnwys wal ddringo 7 metr â naid ffyrdd, a’r Crazi-Bugz, sef profiad cerbydau bach trydan oddi ar y ffordd i anturiaethwyr ifanc. Mae’r gweithgareddau’n digwydd mewn amgylchedd diogel dan oruchwyliaeth gofalus hyfforddwyr.

• MANYLION PELLACH •

Beicio

Amodau beicio perffaith i bobl o bob oedran a gallu, gyda dros 14km o lwybrau i’w crwydro. Gallwch logi amrywiaeth o feics neu ddod â’ch beic eich hun. Mwynhewch daith ysgafn i’r teulu neu antur beicio mynydd cyffrous ar drac newydd â 12 o lwybrau wedi eu marcio sy’n troi ac yn troelli cyn ymuno â’r brif lwybr.

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL