Anturiaethau

Dwr Cymru

Llyn Llys-y-Frân

Ymunwch â’r

Tîm

yn Llyn Llys-y-Frân

• DARLLEN MWY •
Gan Dŵr Cymru

Newyddion

Dyddiad

[ Ychwanegu testun yma eg Croeso i Lyn Llys-y-Frân ]

Croeso i Lyn Llys-y-Frân yn Sir Benfro.


Ar ol ailddatblygaid mawr rydym nawr ar agor

Dewch i fwynhau ein Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd, caffi, hyb beicio newydd, beicio mynydd, ardal sgiliau pympio, llwybrau cerdded, gweithgareddau ar y dŵr ac ar dir sych, pysgota a maes chwarae antur.

Byddwn ni’n cyhoeddi cynlluniau ein maes gwersylla newydd sbon cyn bo hir.

Ar agor trwy’r flwyddyn ac â *mynediad am ddim, dewiswch eich Antur Dŵr Cymru heddiw.

*codir tâl am rai gweithgareddau

Anturiaethau Dŵr

Gyda dŵr glân a dwfn heb lanw, ein llyn yw’r lle perffaith i fynd i hwylio, caiacio, canwio a physgota. Mwynehwch yr olygfa wrth Rwyf-fyrddio (SUP) neb Bedalfyrddio – sy’n cyfuno hwyl SUP â’r cysur o ddal bariau llaw. Hawdd fel dŵr!

• MANYLION PELLACH •

Anturiaethau ar y Tir

Dysgwch grefft taflu bwyeill a chyllyll, neu rhowch gynnig ar saethyddiaeth. Gallech hyd yn oed ddod yn Bencampwr swyddogol Dŵr Cymru. Mae’r gweithgareddau eraill yn cynnwys wal ddringo 7 metr â naid ffyrdd, a’r Crazi-Bugz, sef profiad cerbydau bach trydan oddi ar y ffordd i anturiaethwyr ifanc. Mae’r gweithgareddau’n digwydd mewn amgylchedd diogel dan oruchwyliaeth gofalus hyfforddwyr.

• MANYLION PELLACH •

Beicio

Amodau beicio perffaith i bobl o bob oedran a gallu, gyda dros 14km o lwybrau i’w crwydro. Gallwch logi amrywiaeth o feics neu ddod â’ch beic eich hun. Mwynhewch daith ysgafn i’r teulu neu antur beicio mynydd cyffrous ar drac newydd â 12 o lwybrau wedi eu marcio sy’n troi ac yn troelli cyn ymuno â’r brif lwybr.

• MANYLION PELLACH •

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn cadw’r hawl i gau safle Llys-y-frân yn llwyr neu’n rhannol, cyfyngu ar fynediad at y dŵr neu ganslo gweithgaredd unrhyw bryd os yw’n credu bod yna amodau anaddas neu risgiau na ellir eu rheoli.

Mae diogelwch o’r pwys mwyaf yn ein holl weithgareddau Ond mae chwaraeon dŵr a gweithgareddau antur yn beryglus o ran eu natur, ac mae yna risgiau.

Rhaid i gwsmeriaid gydymffurfio â’r holl reoliadau diogelwch ac â chyfarwyddiadau tîm Llys-y-frân bob amser.

ATEBION DŴR CROES ERAILL