Barbeciw yn Llys-y-Frân | Picnic neu Farbeciw wrth y Llyn | Dŵr Cymru

Cael Picnic neu Farbeciw

Bwyta yn yr Awyr Agored

yn Llyn Llys-y-Frân

Mae mynediad i Lyn Llys-y-Frân am ddim

Gan Dŵr Cymru

Cael Picnic neu Farbeciw yn Llyn Llys-y-Frân


Mae ein caffi â golygfeydd dros y dŵr yn lle hyfryd i fwyta, ond ag erwau o goedwigoedd prydferth, Llys-y-Frân yw’r lle perffaith i gael picnic ac mae’n fendigedig am farbeciw.

Does dim byd gwell na bwyta yn yr awyr agored, ac mae blas bwyd ar ei orau yn awyr iach Sir Benfro.

Plis cofiwch fynd â’ch sbwriel adref gyda chi – peidiwch â gadael dim ond eich diolch.

Peidiwch â dod â barbeciws na chynnau tân diawdurdod yn unrhyw le ar y safle. Rydyn ni am i chi fwynhau’r amgylchedd, ond gallai tânau heb reolaeth a barbeciws diawdurdod fod yn beryglus a niweidio’r amgylchedd.

Paratowch at eich Antur


Cael Picnic

Dewch â’ch picnic eich hun neu archebwch un o’r caffi ymlaen llaw. Mae amrywiaeth o opsiynau ar gael gan gynnwys brechdanau, byrbrydau a diodydd, gydag opsiynau iachus a llysieuol. Ffordd ddidrafferth o fwyta yn yr awyr agored. Ymlaciwch wrth un o’r byrddau picnic ar lan y llyn neu gosodwch eich blanced ar y glaswellt a mwynhewch y wledd.

Bwciwch Farbeciw

Mae sawl safle barbeciw ar gael i chi eu llogi am ddiwrnod cyfan. Mae pob un wrth ymyl bwrdd picnic er hwylustod, a byddant ar gael i chi a neb arall am ddiwrnod cyfan. Os nad ydych am dreulio amser yn paratoi, gallwch archebu pecyn barbeciw o’n caffi ymlaen llaw, a’i gasglu wrth gyrraedd. Mae amrywiaeth o gigoedd ar gael, dewisiadau llysieuol neu cewch gymysgu’r ddau. Daw ein cig o safon gan gigyddion lleol i chi ei goginio ar y safle. A’r peth gorau un yw nad es angen trafferthu glanhau’r gril wedyn! Wrth archebu bwyd, cofiwch roi gwybod i ni am unrhyw ofynion dietegol.

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU