Anturiaethau ar Dir Sych Archives - Llys-y-Frân - Welsh Water

Antur Sul y Tadau 2023

Read more »

Tretiwch eich Dad Weithgaredd yn Llys-y-frân eleni. Cewch fwynhau awr o antur awyr agored naill ai ar dir sych neu ar y dŵr. Yn dilyn eich gweithgaredd awyr agored, bydd yna groeso yn ein Caffi […]


Ras Rhedeg Llyn Llys-y-frân

Read more »

Mae Llys-y-frân wrth ei fodd i fod yn cynnal achlysur rhedeg o amgylch y llyn ar 20 Mai 2023! Ydych chi’n barod i daclo’r ras (ychydig o dan) 10k? Mae’r digwyddiad agored yma’n addas i […]


Antur Sul y Mamau

Read more »

Closiwch at fyd natur ac at eich gilydd! Tretiwch eich Mam i Weithgaredd yn Llys-y-frân eleni. Cewch fwynhau awr o antur awyr agored naill ai ar dir sych neu ar y dŵr. Ar ôl eich […]


Antur Sant Folant i Ddau

Read more »

Closiwch at fyd natur ac at eich gilydd! Ar Ddydd Sant Folant tretiwch rywun annwyl i Ddêt Gweithgaredd i Ddau yn Llys-y-frân. Mwynhewch antur awyr agored ar y dŵr neu ar dir sych. Ac ar […]


ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU