Chwaraeon Archives - Llys-y-Frân - Welsh Water

Sesiynau Antur Ieuenctid Hanner Tymor

Read more »

Yn galw ar anturwyr ifanc! Ymunwch yn ein Sesiynau Antur Ieuenctid i wneud ffrindiau newydd wrth gael hwyl ar y dŵr!


Diwrnod Atal Boddi’r Byd

Read more »

Mae Llys-y-frân yn falch o gynnal diwrnod Diogelwch Dŵr er mwyn hybu diogelwch gweithgareddau dŵr yng Nghymru a chodi ymwybyddiaeth am beryglon nofio yn yr awyr agored.


Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd yr RYA

Read more »

Ymunwch â ni yn Llys-y-frân wrth i ni groesawu RYA Cymru Wales i gyflwyno Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd yr RYA i Aelodau’r RYA yn y de-orllewin.


Ras Rhedeg Llyn Llys-y-frân

Read more »

Mae Llys-y-frân wrth ei fodd i fod yn cynnal achlysur rhedeg o amgylch y llyn ar 20 Mai 2023! Ydych chi’n barod i daclo’r ras (ychydig o dan) 10k? Mae’r digwyddiad agored yma’n addas i […]


ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU