Gweithgareddau Dŵr Archives - Llys-y-Frân - Welsh Water

Sesiynau Antur Ieuenctid Hanner Tymor

Read more »

Yn galw ar anturwyr ifanc! Ymunwch yn ein Sesiynau Antur Ieuenctid i wneud ffrindiau newydd wrth gael hwyl ar y dŵr!


Gweithdy Gwneud Llusernau Coed Helyg

Read more »

Dewch i’n gweithdy crefftau a chychwyn antur greadigol! Ymunwch â ni wrth i ni’ch tywys trwy’r broses o greu eich llusern eich hun gan ddefnyddio cyfuniad o bren helyg a phapur sidan.


Diwrnod Atal Boddi’r Byd

Read more »

Mae Llys-y-frân yn falch o gynnal diwrnod Diogelwch Dŵr er mwyn hybu diogelwch gweithgareddau dŵr yng Nghymru a chodi ymwybyddiaeth am beryglon nofio yn yr awyr agored.


Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd yr RYA

Read more »

Ymunwch â ni yn Llys-y-frân wrth i ni groesawu RYA Cymru Wales i gyflwyno Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd yr RYA i Aelodau’r RYA yn y de-orllewin.


ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU