Teuluoedd Archives - Llys-y-Frân - Welsh Water

Tân Gwyllt yn Llys-y-frân

Read more »

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl tân gwyllt… Bydd bwyd a lluniaeth ar gael drwy’r dydd.


Sesiynau Antur Ieuenctid Hanner Tymor

Read more »

Yn galw ar anturwyr ifanc! Ymunwch yn ein Sesiynau Antur Ieuenctid i wneud ffrindiau newydd wrth gael hwyl ar y dŵr!


Gweithdy Gwneud Llusernau Coed Helyg

Read more »

Dewch i’n gweithdy crefftau a chychwyn antur greadigol! Ymunwch â ni wrth i ni’ch tywys trwy’r broses o greu eich llusern eich hun gan ddefnyddio cyfuniad o bren helyg a phapur sidan.


Ffair Nadolig

Read more »

Dydd Sadwrn 2 and Dydd Sul 3 Rhagfyer, 10am – 4pm Bydd Llys-y-frân yn trawsnewid y ganolfan ymwelwyr yn ferw o brysurdeb a danteithion y Nadolig eto eleni! Bydd yna 28 o stondinau a fydd […]


ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU