Crwydro Cymru

Cerdded

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Llwybrau Cerdded


O dro bach hamddenol i heic a hanner, dyma’r lle perffaith i fwynhau’r awyr iach, y bywyd gwyllt a’r golygfeydd godidog. Mae byrddau picnic ar hyd y ffordd fel y cewch aros i fwynhau cefn gwlad Cymru ar ei orau.

Dewiswch eich Taith Gerdded


Rhannwch â Gofal


Mae cerddwyr a beicwyr yn rhannu’r llwybrau hyn, cofiwch fod yn ystyriol ac yn barchus at eich gilydd.

Bydd beicwyr yn reidio’r llwybrau mewn cyfeiriad gwrthglocwedd.

• Cadwch i’r chwith, pasiwch ar y dde
• Mynnwch gael eich gweld a’ch clywed, cadwch yn ddiogel
• Defnyddiwch oleuadau os yw’n dywyll neu’n gymylog
• Pasiwch yn ofalus ac yn araf
• Rhoddir blaenoriaeth i gerddwyr
• Reidiwch ar gyflymdra call
• Arafwch lle na allwch weld beth sy’n dod
•  Defnyddiwch y biniau neu ewch â’ch sbwriel adref

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU