Cerdded yn y Gorllewin - Llys-y-Frân - Welsh Water | Mynediad am Ddim

Crwydro Cymru

Cerdded

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Llwybrau Cerdded


O dro bach hamddenol i heic a hanner, dyma’r lle perffaith i fwynhau’r awyr iach, y bywyd gwyllt a’r golygfeydd godidog. Mae byrddau picnic ar hyd y ffordd fel y cewch aros i fwynhau cefn gwlad Cymru ar ei orau.

Dylai ymwelwyr wisgo esgidiau addas pan fyddant yn cerdded ar ein llwybrau.

Dewiswch eich Taith Gerdded


Rhannwch â Gofal


Mae cerddwyr a beicwyr yn rhannu’r llwybrau hyn, cofiwch fod yn ystyriol ac yn barchus at eich gilydd.

Bydd beicwyr yn reidio’r llwybrau mewn cyfeiriad gwrthglocwedd.

• Cadwch i’r chwith, pasiwch ar y dde • Mynnwch gael eich gweld a’ch clywed, cadwch yn ddiogel • Defnyddiwch oleuadau os yw’n dywyll neu’n gymylog • Pasiwch yn ofalus ac yn araf • Rhoddir blaenoriaeth i gerddwyr • Reidiwch ar gyflymdra call • Arafwch lle na allwch weld beth sy’n dod •  Defnyddiwch y biniau neu ewch â’ch sbwriel adref

Mynd â’r Ci am Dro


Mae croeso cynnes i gŵn yn Llys-y-frân bob amser, ond hoffem atgoffa ymwelwyr taw’r Ardal Ymarfer Cŵn yw’r unig fan lle gellir cadw cŵn oddi ar eu tennyn. Dylid cadw cŵn ar dennyn ym mhob man arall – gan gynnwys y llwybr sy’n amgylchynu’r gronfa – ac allan o’r dŵr.

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU