Cyrsiau Chwaraeon Dŵr Achrededig Gorllewin Cymru - Llys-y-Frân - Welsh Water

Llys-y-frân Lake

Cyrsiau Chwaraeon Dŵr

Achrededig

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Cyrsiau Chwaraeon Dŵr Achrededig


Fel Canolfan Hyfforddi Cydnabyddedig y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA) a Phartner Cyflawni Canŵio Prydain, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau chwaraeon dŵr achrededig i fynd â chi bob cam o fod yn ddechreuwr pur i lefel uwch. Gydag offer o safon uchel a hyfforddwyr arbenigol, bydd ennill cymhwyster cydnabyddedig a dysgu set newydd o sgiliau’n eich gosod ar ben ffordd i gyfoethogi eich profiad chwaraeon dŵr.

Cyrsiau Hwylio Achrededig (Oedolion)


RYA Dechrau Hwylio

Dysgwch sut i hwylio gyda chwrs dau ddiwrnod i ddechreuwyr. Bydd y cyflwyniad hwn i hwylio’n rhoi dealltwriaeth sylfaenol i chi am dechnegau hwylio dingis a gwybodaeth gefndir gan gynnwys hwylio i i fyny, i lawr ac ar draws y gwynt, newid cyfeiriad, a sut i adfer ar ôl troi’r cwch.

• BWCIO NAWR •

Sgiliau Sylfaenol yr Canŵio Prydain

Ar ôl cwblhau’r cwrs yma, bydd gennych chi’r wybodaeth sylfaenol i hwylio mewn gwyntoedd ysgafn heb hyfforddwr. Bydd ein hyfforddwr yn gosod y sylfeini i chi ddatblygu’ch sgiliau hwylio ymhellach ac yn eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau da ar y dŵr.

• BWCIO NAWR •

Cyrsiau Padlo Achrededig (Oedolion)


Dechrau Padlo’r Canŵio Prydain

Profwch eich sesiwn gyntaf ar y dŵr, yn dysgu sgiliau defnyddiol i gael profiad padlo pleserus. Nod y cwrs yw eich taclu â gwybodaeth sylfaenol i’ch galluogi i fynd i mewn ac allan o’ch offer padlo’n ddiogel, gan sicrhau eich bod chi’n teimlo’n ddiogel, yn hyderus ac yn barod i symud ymlaen i’r Wobr Darganfod Padlo.

• BWCIO NAWR •

British Canoeing Basic Skills

Cymerwch eich cam nesaf ar ôl y Wobr Dechrau Padlo a datblygwch eich sgiliau gwneud penderfyniadau ac ymarferol i fwynhau’n ddiogel ar y dŵr a dod yn badlwr annibynnol. Fe ddysgwch chi sut i ddewis a defnyddio offer yn effeithiol wrth ddatblygu dealltwriaeth am y ffactorau sy’n effeithio ar eich padlo.

• BWCIO NAWR •

Cyrsiau Hwylio Achrededig (Ieuenctid)


Cynllun Hwylio Ieuenctid yr RYA Cam 1

Ar y cwrs yma, fe ddysgwch chi hanfodion hwylio, gwahanol rannau’r cwch, a sut i lansio, ymadfer a llywio. Ar ôl cwblhau Cam 1, byddwch chi’n deall egwyddorion sylfaenol hwylio er mwyn symud ymlaen i Gam 2.

• BWCIO NAWR •

Cynllun Hwylio Ieuenctid yr RYA Cam 2

Yn ystod y cwrs fe fyddwch chi’n parhau i ddatblygu sgiliau sylfaenol, yn ogystal â gwaith rhaffau ac osgoi gwrthdaro. Byddwch chi’n gallu tacio a rheoli cyflymdra’r cwch, ac yn deall egwyddorion y pum nodwedd hanfodol – cwrs, cyfeirio’r hwyliau, cydbwysedd, hwylraffau/hwyliau a dod i’r lan.

• BWCIO NAWR •

Cynllun Hwylio Ieuenctid yr RYA Cam 3

Atgyfnerthwch bopeth rydych chi wedi’i ddysgu i rigio a lansio’ch cwch a hwylio i unrhyw gyfeiriad. Bydd eich sgiliau a’ch gwybodaeth ar ôl cwblhau’r cwrs yn golygu efallai y byddwch am ystyried rasio’n gystadleuol. Yn sicr, ni fyddwch yn ddechreuwr mwyach!

• READ MORE •

Cyrsiau Cychod Pŵer Achrededig


Cychod Pŵer yr RYA Lefel 1 Dechrau Cychod Pŵer

Mae’r cwrs yma’n cynnig cyflwyniad ymarferol i drin cychod a diogelwch mewn cychod pŵer. Mae’n cynnwys technegau lansio ac adfer cwch o drelar, trin cychod pob dydd, a defnyddio offer diogelwch.

• BWCIO NAWR •

Cychod Pŵer yr RYA Lefel 2

Nod Cychod Pŵer Lefel 2 yr RYA yw dysgu sut i drin cwch pŵer a morwriaeth. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar drin y cwch ar gyflymdra isel, achub rhywun sydd wedi syrthio i’r dŵr, cyflwyniad i yrru ar gyflymdra plaenio a’r rheoliadau gwrthdaro. Cewch gyfle hefyd i edrych ar hanfodion cynnal a chadw’r injan, gwaith siartiau, y llanw a’r tywydd.

• BWCIO NAWR •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU