Cyrsiau Chwaraeon Dŵr i Bobl Ifanc Gorllewin Cymru - Llys-y-Frân - Welsh Water

Chwaraeon Dŵr i Bobl Ifanc

Cyrsiau a Gweithgareddau

at Llys-y-frân Lake

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Cyrsiau a Gweithgareddau Chwaraeon Dŵr i Bobl Ifanc


Canolfan ar gyfer cyrsiau chwaraeon a gweithgareddau dŵr yw Llys-y-frân.

Fel Canolfan Hyfforddi Cydnabyddedig y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA) a Phartner Cyflawni Canŵio Prydain, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau chwaraeon dŵr achrededig i fynd â chi bob cam o fod yn ddechreuwr pur i lefel uwch. Gydag offer o safon uchel a hyfforddwyr arbenigol, bydd ennill cymhwyster cydnabyddedig a dysgu set newydd o sgiliau’n  gosod y bobl ifanc ar ben ffordd i gyfoethogi eu profiadau chwaraeon dŵr.

Mae Llys-y-frân yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i blant ar ôl ysgol, ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau hefyd. Mae’r holl sesiynau i bobl ifanc yn cael eu harwain gan hyfforddwyr cymwys ac yn canolbwyntio ar ddysgu sgiliau chwaraeon mewn ffordd gefnogol llawn hwyl.

Cyrsiau Hwylio Achrededig i Bobl Ifanc


Cynllun Hwylio Ieuenctid yr RYA Cam 1

Ar y cwrs yma, fe ddysgwch chi sut i ddysgu hanfodion hwylio, am wahanol rannau’r cwch, a sut i lansio, ymadfer a llywio. Ar ôl cwblhau Cam 1, byddwch chi’n deall egwyddorion sylfaenol hwylio er mwyn symud ymlaen i Gam 2.

• BWCIO NAWR •

Cynllun Hwylio Ieuenctid yr RYA Cam 2

Yn ystod y cwrs fe fyddwch chi’n parhau i ddatblygu sgiliau sylfaenol, yn ogystal â gwaith rhaffau ac osgoi gwrthdaro. Byddwch chi’n gallu tacio a rheoli cyflymdra’r cwch, ac yn deall egwyddorion y pum nodwedd hanfodol sef cwrs, cyfeirio’r hwyliau, cydbwysedd, hwylraffau/hwyliau a dod i’r lan.

• BWCIO NAWR •

Cwrs Cychod Pŵer Achrededig i Bobl Ifanc


Cychod Pŵer yr RYA Lefel 1 Dechrau Cychod Pŵer

Mae’r cwrs yma’n cynnig cyflwyniad ymarferol i drin y cwch a diogelwch cychod pŵer. Mae’n cynnwys technegau lansio ac adfer cwch o drelar, trin cychod pob dydd, a defnyddio offer diogelwch.

• BWCIO NAWR •

Anturiaethau Ieuenctid


Antur Ieuenctid – Padlo

Mae’r sesiwn antur ieuenctid yma’n rhoi cyfle i blant ddysgu sut i reoli offer padlo a sut i gadw’n ddiogel ar y dŵr gyda hyfforddiant gan un o’n hyfforddwyr cymwys. Ar ôl meistroli’r hanfodion, bydd yr anturwyr ifanc yn mynd allan i anturio ar y llyn ac yn cymryd rhan mewn gemau a sialensiau i brofi eu sgiliau padlo newydd!

• BWCIO NAWR •

Antur Iuenctid – Hwylio

Mae’r sesiwn antur yma i bobl ifanc yn rhoi’r cyfle i blant ddysgu sut i reoli dingi hwylio a sut i gadw’n ddiogel ar y dŵr gyda hyfforddiant un o’n hyfforddwyr cymwys. Ar ôl meistroli’r hanfodion, bydd yr anturiaethwyr ifanc yn mynd i anturio ar y llyn ac yn cymryd rhan mewn gemau a sialensiau i brofi eu sgiliau hwylio newydd!

• BWCIO NAWR •

Clwb Gweithgareddau ar ôl Ysgol Hebogiaid Llys-y-frân


Cyrsiau Chwaraeon Dŵr i Bobl Ifanc yn Llys-y-fran

Yn llawn dop â chyffro ac antur, mae ein Clwb Ar Ôl Ysgol a Haf – Hebogiaid Llys-y-frân – ar gyfer pobl ifanc 8-16 oed, a’r nod yw cael hwyl yn yr awyr agored, dysgu sgiliau newydd, magu hyder a gwneud llwyth o ffrindiau newydd ar hyd y ffordd.

Mae’r sesiynau wythnosol yn cynnwys cymryd rhan a datblygu mewn amrywiaeth o weithgareddau dŵr gan gynnwys hwylio, caiacio, canŵio a rhwyf-fyrddio.

• BWCIO NAWR •

Cyrsiau Chwaraeon Dŵr i Bobl Ifanc

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU