Events Archive - Llys-y-Frân - Welsh Water

Achlysuron a

Diwgdyddiadau

yn Llys-y-Frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Digwyddiadau dan Sylw


27 May – 31 May

Sesiynau Antur Ieuenctid Hanner Tymor

Yn galw ar anturwyr ifanc! Ymunwch yn ein Sesiynau Antur Ieuenctid i wneud ffrindiau newydd wrth gael hwyl ar y dŵr!

27 May – 31 May

RYA Dysgu Hwylio Cychod i Ddau

Mae Llys-y-frân yn cynnig cwrs ymarferol pum niwrnod i ddysgu hwylio cychod hwylio i ddau. Y cyflwyniad perffaith i hwylio!

29 May

Achlysur Lansio Clwb Gweithgareddau Ieuenctid yr Hebogiaid

Bydd Clwb Gweithgareddau Ieuenctid yr Hebogiaid yn lansio â sblash. Ymunwch â ni am achlysur lansio arbennig…

25 May – 2 Jun

Llwybr Datrys Cod Natur

Codwch fap o’r ganolfan ymwelwyr a datrys y cod i ennill gwobr.

21 Jun – 12 Jul

Clwb Gweithgareddau ar ôl Ysgol Hebogiaid Llys-y-frân

Ein nod yw annog plant i archwilio mathau newydd o chwaraeon a dysgu sgiliau newydd, a does yna ddim ffordd well o wneud hynny nac ar ddyfroedd tawel Llys-y-frân…

24 Jul – 14 Aug

Clwb Gweithgareddau Haf Hebogiaid Llys-y-frân

Mwynhau yn awyr agored, dysgu sgiliau newydd, magu hyder a gwneud llwyth o ffrindiau newydd ar hyd y ffordd…

Mae'n ddrwg gennym, nid oes unrhyw ddigwyddiadau sy'n cyd-fynd â'ch meini prawf chwilio.

29 May

Achlysur Lansio Clwb Gweithgareddau Ieuenctid yr Hebogiaid

Bydd Clwb Gweithgareddau Ieuenctid yr Hebogiaid yn lansio â sblash. Ymunwch â ni am achlysur lansio arbennig…

27 May – 31 May

Sesiynau Antur Ieuenctid Hanner Tymor

Yn galw ar anturwyr ifanc! Ymunwch yn ein Sesiynau Antur Ieuenctid i wneud ffrindiau newydd wrth gael hwyl ar y dŵr!

27 May – 31 May

RYA Dysgu Hwylio Cychod i Ddau

Mae Llys-y-frân yn cynnig cwrs ymarferol pum niwrnod i ddysgu hwylio cychod hwylio i ddau. Y cyflwyniad perffaith i hwylio!

25 May – 2 Jun

Llwybr Datrys Cod Natur

Codwch fap o’r ganolfan ymwelwyr a datrys y cod i ennill gwobr.

16 Jun

Antur Sul y Tadau

Dywedwch diolch wrth Dad eleni gyda gweithgaredd a chinio rhost yn Llys-y-frân.

27 May – 16 Jun

Chyrsiau Cychod Pŵer

Chwilio am ffordd gyffrous o dreulio amser ar y dŵr? R’yn ni’n cynnig cyrsiau cychod pŵer achrededig yr RYA, sy’n berffaith i blant ac oedolion sy’n chwilio am antur. Cwrs Cychod Pŵer Lefel 1 yr […]

21 Jun – 12 Jul

Clwb Gweithgareddau ar ôl Ysgol Hebogiaid Llys-y-frân

Ein nod yw annog plant i archwilio mathau newydd o chwaraeon a dysgu sgiliau newydd, a does yna ddim ffordd well o wneud hynny nac ar ddyfroedd tawel Llys-y-frân…

10 Aug

Ffair Crefftau’r Haf

Gyda rhai o grefftwyr a chynhyrchwyr gorau Sir Benfro ac amrywiaeth eang o grefftau i’w gweld a’u prynu.

24 Jul – 14 Aug

Clwb Gweithgareddau Haf Hebogiaid Llys-y-frân

Mwynhau yn awyr agored, dysgu sgiliau newydd, magu hyder a gwneud llwyth o ffrindiau newydd ar hyd y ffordd…

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU