Events Archive - Llys-y-Frân - Welsh Water

Achlysuron a

Diwgdyddiadau

yn Llys-y-Frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Llys-y-Frân yw’r lle perffaith i gynnal achlysuron dan do ac awyr agored.

O ddigwyddiadau cymunedol fel noson tân gwyllt a diwrnod chwarae cenedlaethol, i brynhawniau crefftau tymhorol, pysgota a chystadlaethau chwaraeon.

Cadwch lygad ar ein calendr a chofiwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol i weld y newyddion a’n cyhoeddiadau.

Digwyddiadau dan Sylw


Mae'n ddrwg gennym, nid oes unrhyw ddigwyddiadau sy'n cyd-fynd â'ch meini prawf chwilio.

2 Dec – 3 Dec

Ffair Nadolig

Dydd Sadwrn 2 and Dydd Sul 3 Rhagfyer, 10am – 4pm Bydd Llys-y-frân yn trawsnewid y ganolfan ymwelwyr yn ferw o brysurdeb a danteithion y Nadolig eto eleni! Bydd yna 28 o stondinau a fydd […]

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU