Antur Sant Folant i Ddau - Llys-y-Frân - Welsh Water

Dathlu

Dydd Sant Ffolant

yn Llys Y Frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

11 Feb – 12 Feb

Antur Sant Folant i Ddau

Closiwch at fyd natur ac at eich gilydd!

Ar Ddydd Sant Folant tretiwch rywun annwyl i Ddêt Gweithgaredd i Ddau yn Llys-y-frân.

Mwynhewch antur awyr agored ar y dŵr neu ar dir sych. Ac ar ôl eich gweithgaredd, cewch groeso cynnes yn ein Caffi am bryd i’w rannu rhwng dau. Mae opsiwn cig neu lysieuol ar gael.

Hyn oll am gwta £30.00 y pâr.

Mae llefydd yn gyfyngedig, felly bwciwch nawr!

• DARGANFOD MWY •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU