Antur Sant Folant i Ddau - Llys-y-Frân - Welsh Water

Dathlu

Dydd Sant Ffolant

yn Llys Y Frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

11 Feb

Antur Sant Folant i Ddau

Closiwch at fyd natur ac at eich gilydd!

Ar Ddydd Sant Folant tretiwch rywun annwyl i Ddêt Gweithgaredd i Ddau yn Llys-y-frân.

Mwynhewch antur awyr agored ar y dŵr neu ar dir sych. Ac ar ôl eich gweithgaredd, cewch groeso cynnes yn ein Caffi am bryd i’w rannu rhwng dau. Mae opsiwn cig neu lysieuol ar gael.

Hyn oll am gwta £40.00 y pâr.


Allwch chi drechu tair ochr ein wal ddringo ryngweithiol? Ydych chi’n ddigon dewr i gymryd naid ffydd o’r uchelfannau? Sialens llawn hwyl i’w gyflawni gyda’ch gilydd…

• Antur Sant Folant – Y Wal Ddringo •


Sianelwch eich Rhyfelwr Celtaidd mewnol! Yn y sesiwn awr o hyd yma gyda hyfforddwr, byddwch chi a’ch partner yn dysgu crefft draddodiadol saethyddiaeth ac yn cystadlu yn erbyn eich gilydd…

• Antur Sant Folant – Saethyddiaeth •


Llogwch offer padlo ac ewch â’ch dêt allan ar y dŵr. Crwydrwch y llyn gyda’ch gilydd yn eich pwysau’ch hun a mwynhewch ei holl brydferthwch ac amrywiaeth y bywyd gwyllt…

• Antur Sant Folant – Llogi Offer •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU