Antur Sul y Mamau - Llys-y-Frân - Welsh Water

Dathlu

Sul y Mamau

yn Llys-y-frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

10 Mar

Antur Sul y Mamau

Tretiwch eich Mam i Weithgaredd yn Llys-y-frân eleni. Cewch fwynhau awr o antur awyr agored naill ai ar dir sych neu ar y dŵr. Ar ôl eich gweithgaredd, cewch groeso cynnes yn ein Caffi am de prynhawn traddodiadol blasus.

£40.00 am ddau

• Antur Sul y Mamau – Saethyddiaeth •

• Antur Sul y Mamau – Y Wal Ddringo •

• Antur Sul y Mamau – Llogi Offer Dŵr •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU