Antur Sul y Mamau - Llys-y-Frân - Welsh Water

Dathlu

Sul y Mamau

yn Llys Y Frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

19 Mar

Antur Sul y Mamau

Closiwch at fyd natur ac at eich gilydd!

Tretiwch eich Mam i Weithgaredd yn Llys-y-frân eleni. Cewch fwynhau awr o antur awyr agored naill ai ar dir sych neu ar y dŵr. Ar ôl eich gweithgaredd, cewch groeso cynnes yn ein Caffi am de prynhawn traddodiadol blasus.

£22.50 y pen

Mae llefydd yn gyfyngedig, felly bwciwch nawr!

• BWCIWCH NAWR •

Llys-y-frân Te Prynhawn Traddodiadol

Gwydraid o Bucks Fizz / Elderflower Presse Brechdan Eog Brechdan Ham Brechdan Caws a Siytni Brechdan Caws Ciwcymbr a Hufen Mini sawrus Cacennau Bach Sgon gyda Hufen a Jam Te/Coffi gyda Phice ar y Maen

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU