Antur Sul y Tadau 2023 - Llys-y-Frân - Welsh Water

Dathlu

Antur Sul y Tadau

yn Llys Y Frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

18 Jun

Antur Sul y Tadau 2023

Tretiwch eich Dad Weithgaredd yn Llys-y-frân eleni. Cewch fwynhau awr o antur awyr agored naill ai ar dir sych neu ar y dŵr. Yn dilyn eich gweithgaredd awyr agored, bydd yna groeso yn ein Caffi am ffefryn pawb, y Pwdin Cytew Cinio Sul, gyda chwrw neu seidr lleol, diod ysgafn neu baned o de neu goffi.

£22.50 y pen

Mae llefydd yn gyfyngedig, felly bwciwch nawr!

• BWCIWCH NAWR •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU