Clwb Gweithgareddau ar ôl Ysgol Hebogiaid Llys-y-frân - Llys-y-Frân - Welsh Water

Clwb Gweithgareddau

Hebogiaid Llys-y-frân

ar ôl Ysgol

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

21 Jun – 12 Jul

Clwb Gweithgareddau ar ôl Ysgol Hebogiaid Llys-y-frân

Mwynhau yn awyr agored, dysgu sgiliau newydd, magu hyder a gwneud llwyth o ffrindiau newydd ar hyd y ffordd. Dyna beth y bydd clwb gweithgareddau ar ôl ysgol newydd Llys-y-frân yn ei gynnig i blant 8 i 16 oed.

Mae’r sesiynau wythnosol yn rhedeg pob prynhawn Gwener rhwng 4.30pm a 6.00pm ac maen nhw’n cynnwys cymryd rhan a datblygu mewn amrywiaeth o weithgareddau dŵr fel hwylio, caiacio, a rhwyf-fyrddio.

Y ffi yw £40.00 y plentyn am 4 x sesiwn 2 awr.

Ein nod yw annog plant i archwilio mathau newydd o chwaraeon a dysgu sgiliau newydd, a does yna ddim ffordd well o wneud hynny nac ar ddyfroedd tawel Llys-y-frân gyda’r sicrwydd o fod â chwch diogelwch gerllaw bob amser, a’n hyfforddwyr cymwys bendigedig yn arwain y ffordd.

21 Mehefin 2024 to 12 Gorffennaf 2024

• MANYLION A BWCIO •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU