Clwb Gweithgareddau Haf Hebogiaid Llys-y-frân - Llys-y-Frân - Welsh Water

Clwb Gweithgareddau Haf

Hebogiaid Llys-y-frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

24 Jul – 14 Aug

Clwb Gweithgareddau Haf Hebogiaid Llys-y-frân

Mwynhau yn awyr agored, dysgu sgiliau newydd, magu hyder a gwneud llwyth o ffrindiau newydd ar hyd y ffordd. Dyna beth y bydd clwb gweithgareddau haf newydd Llys-y-frân yn ei gynnig i blant 8 i 16 oed.

Mae’r sesiynau wythnosol yn rhedeg pob prynhawn Mercher rhwng 10am a 1pm ac maen nhw’n cynnwys cymryd rhan a datblygu mewn amrywiaeth o weithgareddau dŵr fel hwylio, caiacio, a rhwyf-fyrddio.

24 Gorffennaf 2024 – 14 Awst 2024

Y ffi yw £60.00 y plentyn am 4 x sesiwn 2 awr.

Ein nod yw annog plant i archwilio mathau newydd o chwaraeon a dysgu sgiliau newydd, a does yna ddim ffordd well o wneud hynny nac ar ddyfroedd tawel Llys-y-frân gyda’r sicrwydd o fod â chwch diogelwch gerllaw bob amser, a’n hyfforddwyr cymwys bendigedig yn arwain y ffordd.

• MANYLION A BWCIO •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU