Cyrs Cychod Pŵer - Llys-y-Frân - Welsh Water

Llys-y-frân

Cyrs Cychod Pŵer

Cychod Pŵer Lefel 2

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

22 Apr – 23 Apr

Cyrs Cychod Pŵer

Cychod Pŵer Lefel 2


Fe ddysgwch chi am drin cychod o ddydd i ddydd a defnyddio offer diogelwch. Cewch ddysgu trin y cwch yn fanwl, symudiadau ar gyflymdra uchel, achub rhywun o’r dŵr a rheoliadau mewn gwrthdrawiad. Mae 80% o’r cwrs yn ymarferol ac 20% yn theori. Am ein bod ni’n llyn mewndirol heb unrhyw lanw, addysgir y rhan yma o’r cwrs ar y tir. Ar ôl dilyn y cwrs, byddwch chi’n gymwys i lywio cwch pŵer a byddwch chi’n gallu ymgeisio am Dystysgrif Hyfedredd Rhyngwladol.

£230 y person

Rhaid bod dros 12 oed i ddilyn y cwrs. Nid oes angen cymhwyster Cwch Pŵer Lefel 1 i ddilyn Lefel 2.

• AM FANYLION •


Gweithgareddau Dwr >    

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU