Cyrs Cychod Pŵer - Llys-y-Frân - Welsh Water

Llys-y-frân

Chyrsiau Cychod Pŵer

Lefel 1 a 2 yr RYA

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

27 May – 16 Jun

Chyrsiau Cychod Pŵer

Chwilio am ffordd gyffrous o dreulio amser ar y dŵr?

R’yn ni’n cynnig cyrsiau cychod pŵer achrededig yr RYA, sy’n berffaith i blant ac oedolion sy’n chwilio am antur.


Cwrs Cychod Pŵer Lefel 1 yr RYA i Blant

Mae’r cwrs undydd yma’n gyflwyniad bendigedig i drin cychod pŵer yn ddiogel.

Dydd Llun 27 Mai

Oed 8-12 | £230.00 y person

• LEFEL 1 – BWCIO •


Cychod Pŵer Lefel 2

Fe ddysgwch chi am drin cychod o ddydd i ddydd a defnyddio offer diogelwch. Cewch ddysgu trin y cwch yn fanwl, symudiadau ar gyflymdra uchel, achub rhywun o’r dŵr a rheoliadau mewn gwrthdrawiad. Mae 80% o’r cwrs yn ymarferol ac 20% yn theori. Am ein bod ni’n llyn mewndirol heb unrhyw lanw, addysgir y rhan yma o’r cwrs ar y tir. Ar ôl dilyn y cwrs, byddwch chi’n gymwys i lywio cwch pŵer a byddwch chi’n gallu ymgeisio am Dystysgrif Hyfedredd Rhyngwladol.

Dydd Sadwrn 15 – Dydd Sul 16 Mehefin

£230 y person

Rhaid bod dros 12 oed i ddilyn y cwrs. Nid oes angen cymhwyster Cwch Pŵer Lefel 1 i ddilyn Lefel 2.

• LEFEL 2 – BWCIO •


Gweithgareddau Dwr >    

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU