Diwrnod Chwareae - Llys-y-Frân - Welsh Water

Cyngor Sir Penfro

Diwrnod Chwareae 2024

2024

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

7 Aug

Diwrnod Chwareae

Play Pembrokeshire (Cyngor Sir Penfro)

Dydd Mercher 7 Awst 10am – 3.00pm

Wedi ei drefnu gan Chwarae Sir Benfro, bydd y diwrnod llawn hwyl yma’n cynnwys gweithgareddau AM DDIM i’r teulu cyfan eu mwynhau.

  • Cestyll Neidio
  • Chwarae Blêr
  • Tatŵs Disglair a Phaent Gŵyl Disglair
  • Peintio Wynebau
  • Chwilio am Chwilod
  • Adrodd Straeon
  • …a llawer iawn mwy!

Bydd Caffi Glan y Llyn ar agor, yn gwerthu diodydd, byrbrydau, prydau bwyd a hufen iâ. Croeso i chi ddod â’ch beics eich hun neu logi beics ar y safle i fwynhau’r golygfeydd hyfryd wrth grwydro ein llwybrau.

Mae parcio am ddim am yr awr gyntaf, neu £3 am ddiwrnod llawn.

• GWYBODAETH BELLACH •

(linc allanol sy’n agor mewn ffenestr / tab newydd)

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU