Ffair Fwyd a Diod Hydref 2022 - Llys-y-Frân - Welsh Water

Ffair

Fwyd a Diod

Hydref 2022

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

22 Oct

Ffair Fwyd a Diod Hydref 2022

10am – 4pm


Rydyn ni’n ffodus fod yna gynnyrch lleol bendigedig ym mhobman o’n cwmpas yn Sir Benfro a’r ardal gyfagos, ac mae gennym gynhyrchwyr o’r safon uchaf sy’n barod i gynnal stondinau yn ein Ffair Fwyd a Diod gyntaf.

Ac wrth grwydro’r stondinau, gall ymwelwyr fwynhau tamaid neu baned a chacen yng Nghaffi Glan y Llyn. Ac yn ystod eich ymweliad â’r ganolfan ymwelwyr, beth am gael pip ar y dewis bendigedig o grefftau ac anrhegion sydd ar werth yn ein siop, sy’n cynnwys hetiau, sgarffiau, carthenni, blancedi, teganau a llyfrau.


Caws Teifi Cheese | Afal-y-Graig Welsh Artisan Cider & Perry | The Potting Shed | Ewenique Dairy Pembrokeshire Beach Food Company | Pembrokeshire Chilli Farm | Sarah Cooks | 7 SinsThe Fudge Foundry | Just BakesLizzy Bees Brownies | Lili Wen Welsh Cakes | Pembrokeshire Fudge | Fat Bottom Welsh Cakes | Emburs Dessert Bar | The Plum TreeCinnamon Grove | Still Wild Drinks | Snowdonia Cheese

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU