Ffair Nadolig - Llys-y-Frân - Welsh Water

Canhwyllau, Gemwaith, Dillad

Ffair Nadolig

Addurniadau i’r cartref, Clustogau, Addurniadau Nadolig

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

2 Dec – 3 Dec

Ffair Nadolig

Dydd Sadwrn 2 and Dydd Sul 3 Rhagfyer, 10am – 4pm

Bydd Llys-y-frân yn trawsnewid y ganolfan ymwelwyr yn ferw o brysurdeb a danteithion y Nadolig eto eleni!

Bydd yna 28 o stondinau a fydd yn gwerthu amrywiaeth o grefftau cartref a rhoddion sy’n ddelfrydol fel anrhegion Nadolig – grefftau a rhoddion wedi eu gwneud â llaw a chan grefftwyr, canhwyllau, tlysau, dillad, addurniadau i’r cartref, bwyd a diod a addurniadau Nadolig.

Mwynhewch arogleuon y stondin bwydydd Bafaraidd, a fydd yn gwerthu seigiau Bafaraidd blasus trwy gydol y dydd.

🥨 Pretzel gyda saws hufen sur 🌭 Frankfurter gyda mwstard a phicl 🥗 Kartoffelsalat (salad tatws Almaenaidd) 🧇 Waffl gyda saws siocled neu Daffi 🍏 Pastai Apfel Strudel a hufen

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU