Hel Atgofion i Ddathlu’r 50 1 - Llys-y-Frân - Welsh Water

Llys-y-frân

Hel Atgofion

Dathlu Hanner Canmlwyddiant

Gan Dŵr Cymru

26 Apr – 26 Apr

Hel Atgofion i Ddathlu’r 50 1

Ydych chi’n cofio?

Mae hi bron yn 50 mlynedd ers i argae Llys-y-Frân gael ei agor yn swyddogol ac rydyn ni am ddathlu’r achlysur trwy gofio cyfnod adeiladu’r argae rhwng diwedd y chwedegau a’r agoriad ym 1972.

Adeiladodd Bwrdd Dŵr Sir Benfro’r argae er mwyn darparu cyflenwadau dŵr ar gyfer rhan ddeheuol y sir. Cafodd ei agor yn swyddogol gan y Dywysoges Margaret ar 9 Mai 1972.

A fuoch chi neu aelod o’ch teulu’n gysylltiedig â’r gwaith adeiladu? Oes hen luniau gennych o’r cwm cyn adeiladu’r argae?

Rydyn ni’n cynnal dau fore hel atgofion rhwng 10am – 2pm dydd Mawrth 26 a dydd Sadwrn 30 Ebrill er mwyn i chi rannu eich lluniau a’ch straeon â ni yn gyfnewid am baned. Helpwch ni i greu arddangosfa Pen-blwydd Aur yr Argae, a fydd i’w gweld yn y ganolfan ymwelwyr am wythnos o ddydd Llun, 9 Mai ymlaen.


10.00am – 2.00pm

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU