RYA Dysgu Hwylio Cychod - Llys-y-Frân - Welsh Water

RYA Dysgu Hwylio

Cychod i Ddau

Llys-y-frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

27 May – 31 May

RYA Dysgu Hwylio Cychod i Ddau

Mae Llys-y-frân yn cynnig cwrs ymarferol pum niwrnod i ddysgu hwylio cychod hwylio i ddau. Y cyflwyniad perffaith i hwylio!

Bydd ein hyfforddwyr profiadol yn eich cyflwyno chi i’r hanfodion ac yn eich tywys trwy’r hyfforddiant angenrheidiol i hwylio’n hyderus ar y dŵr.

Mae’r cwrs yn gyfle i ennill ardystiad Lefel 1 (Dechrau Hwylio) a Lefel 2 (Sgiliau Sylfaenol) yr RYA.

Dydd Llun 27 – Dydd Gwener 31 Mai, 10am i 4pm pob dydd

£390 y person

• AM FANYLION •


Gweithgareddau Dwr >    

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU