Tân Gwyllt yn Llys-y-frân 2022 - Llys-y-Frân - Welsh Water

Noson

Tân Gwyllt

yn Llys-y-frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

5 Nov – 5 Nov

Tân Gwyllt yn Llys-y-frân 2022

Clwb Ffermwyr Ifanc Sir Benfro

Ymunwch â ni o 10am ymlaen am ddiwrnod o hwyl tân gwyllt…

Tân gwyllt yn dechrau am 7:30pm.

Mynediad

iwrnod llawn: £5 y car

Ar ôl 5pm: £3.00 (plant dan 11 oed £2.00)

Bydd bwyd a lluniaeth ar gael drwy’r dydd.

* Ni fydd taliadau parcio arferol Llys-y-frân yn gweithredu dydd Sadwrn, 5 Tachwedd. Bydd Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Benfro’n codi tâl mynediad i’r safle o 11am ymlaen. Bydd yr holl elw’n mynd at eu helusennau lleol dethol.

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU