Tân Gwyllt yn Llys-y-frân - Llys-y-Frân - Welsh Water

Noson

Tân Gwyllt

yn Llys-y-frân

Ar agor trwy'r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

4 Nov

Tân Gwyllt yn Llys-y-frân

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl tân gwyllt…

Gweithdai Syrcas o 11am ymlaen (DIM COST YCHWANEGOL)

Gweithdai Gwneud Llusernau o 11am ymlaen BWCIWCH YMA

Light & Fire Procession o 6.30pm ymlaen

Fire Show o 6.45pm ymlaen

Tân gwyllt yn dechrau am 7:30pm.

Mynediad iwrnod llawn: £5 y car Ar ôl 5pm: £3.00 (plant dan 11 oed £2.00)

Bydd bwyd a lluniaeth ar gael drwy’r dydd.

* Ni fydd taliadau parcio arferol Llys-y-frân yn gweithredu dydd Sadwrn, 4 Tachwedd. Bydd Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Benfro’n codi tâl mynediad i’r safle o 11am ymlaen. Bydd yr holl elw’n mynd at eu helusennau lleol dethol.

Pembrokeshire Young Farmers Club

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU