Gwirfoddoli | Llys-y-Frân | Dŵr Cymru | Mynediad am Ddim

Cymrwch ran

Gwirfoddolwch

Anturiaethau Dŵr Cymru

Gan Dŵr Cymru

Cyfeillion Llys-y-Frân


Mae Llys-y-Frân dan berchnogaeth a rheolaeth Dŵr Cymru, sy’n warcheidwaid ar yr amgylchedd yma.

Mae Dwr Cymru’n wahanol i gwmnïau dwr eraill. Nid oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, sy’n golygu bod pob un geiniog a wnawn yn mynd yn syth nôl i gadw biliau’n isel a gofalu am eich dwr a’ch amgylchedd prydferth – nawr, ac am flynyddoedd mawr i ddod.

Mae Dwr Cymru wedi ymrwymo i weithio ar y cyd â mudiadau sy’n cynnig cyfleoedd i godi ymwybyddiaeth pobl a chymunedau lleol am ofalu am yr amgylchedd, a’u galluogi i chwarae eu rhan.

Ein Hatyniadau Ymwelwyr a’n hybiau ar gyfer iechyd a hamdden. Yn cysylltu ein hymwelwyr â’r awyr agored, dwr a’r amgylchedd.

Bydd gweithio ar y cyd â mudiadau yn ein cynorthwyo i gyflawni ein gweledigaeth 2050 i fod yn fusnes sy’n defnyddio ei ddaliannau tir a’i asedau eraill er budd llesiant ei gwsmeriaid, gan hybu hamdden a ffyrdd iach o fyw, a chynnal bioamrywiaeth ac ecosystemau.

Os ydych chi’n fudiad sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr ac sydd am weithio ar y cyd â ni, cysylltwch i gofrestru fel darparydd volunteer@dwrcymru.com

• Cyfleoedd Gwirfoddoli •

Uchafbwyntiau Eraill


Pysgota

Mae gennym amodau gwych ar gyfer pysgota, o’r lan ac o gwch. Rydyn ni’n stocio’r llyn â brithyll seithliw yn rheolaidd, a gallwch ddal brithyll llwyd brodorol yma hefyd.

• MANYLION PELLACH •

Gwersylla

Arhoswch gyda ni am seibiant byr neu wyliau a mwynhewch lonyddwch yr hafan wledig yma wrth galon Sir Benfro.

• MANYLION PELLACH •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Dyma’r lle gorau i ddechrau’ch ymweliad. Yma cewch groeso cynnes, paned braf, darn o gacen a golygfeydd godidog dros y dŵr.

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU