Cymrwch ran

Gwirfoddolwch

Anturiaethau Dŵr Cymru

Gan Dŵr Cymru

Cyfeillion Llys-y-Frân


Mae Llys-y-Frân dan berchnogaeth a rheolaeth Dŵr Cymru, sy’n warcheidwaid ar yr amgylchedd yma.

Rhan o’n gweledigaeth ar gyfer 2050 yw cynnal bioamrywiaeth ac ecosystemau a gwneud y gorau o’r tir, y dŵr a’r asedau sydd yn ein gofal. Y nod yw creu hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden i chi eu mwynhau gan eich ailgysylltu â’r awyr agored, y dŵr a’r tir. Rydyn ni wrthi ar hyn o bryd yn edrych ar ffyrdd o fynd ati i weithio gyda gwirfoddolwyr i gyflawni’r weledigaeth hon.

Rydyn ni’n gobeithio dod â rhagor o wybodaeth i chi’n fuan, yn y cyfamser, os oes unrhyw gwestiynau gennych am wirfoddoli, e-bostiwch volunteer@dwrcymru.com

 

Uchafbwyntiau Eraill


Pysgota

Mae gennym amodau gwych ar gyfer pysgota, o’r lan ac o gwch. Rydyn ni’n stocio’r llyn â brithyll seithliw yn rheolaidd, a gallwch ddal brithyll llwyd brodorol yma hefyd.

• MANYLION PELLACH •

Gwersylla – Ar y Gweill

Gyda chymaint i’w weld ac i’w wneud, a hyd yn oed rhagor ar y gweill, fyddwch chi ddim eisiau gadael! A chyn bo hir ni fydd angen mynd o gwbl, am ein bod ni wrthi’n datblygu cyfleusterau gwersylla.

• MANYLION PELLACH •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Dyma’r lle gorau i ddechrau’ch ymweliad. Yma cewch groeso cynnes, paned braf, darn o gacen a golygfeydd godidog dros y dŵr.

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU