Gwobrau Diolch am Wasanaeth Neilltuol - Llys-y-Frân - Welsh Water

Y Gwobrau

Diolch

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Gwobrau Diolch yn Llyn Llys-y-Frân


Mae’r Gwobrau Diolch yn gyfle i chi roi gwybod i ni an rywun (neu dîm o bobl) sydd wedi darparu gwasanaeth neilltuol ar eich cyfer.

Ydych chi wedi cael gwasanaeth neilltuol gan ein staff yn Llyn Llys-y-Frân? Hoffech chi iddyn nhw gael gwybod eich bod wedi eu gwerthfawrogi?

Gallai hyn gynnwys unrhyw un sydd wedi mynd gam ymhellach i’ch helpu chi, wedi achub y blaen ar eich anghenion , wedi darparu gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol neu wedi rhoi sglodion ychwanegol i chi yn y caffi er enghraifft!

Byddwn ni’n rhoi gwybod i bawb sy’n cael eu henwebu eich bod chi wedi gwerthfawrogi eu hymdrechion. Mae yna wobrau misol a blynyddol hefyd lle bydd yr enillwyr yn cael llythyr i’w llongyfarch, a thocynnau rhodd i gydnabod eu gwasanaeth.

• Sut i Enwebu •

Uchafbwyntiau Eraill


Y Caffi a’r Siop Anrhegion

Mwyhewch baned braf, darn o gacen neu bryd cynnes o’n bwydlen dymhorol. Rydyn ni’n falch o werthu’r cynnyrch Cymreig lleol gorau.

• MANYLION PELLACH •

Gwersylla

Arhoswch gyda ni am seibiant byr neu wyliau a mwynhewch lonyddwch yr hafan wledig yma wrth galon Sir Benfro.

• MANYLION PELLACH •

Gweithgareddau Dŵr

Mae Cronfa Ddŵr Llys-y-Frân yn amgylchedd lle mae byd natur a bywyd gwyllt yn llewyrchu, y lle perffaith am chwaraeon dŵr o bob math.

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU