Swyddi yn Llys-y-Frân | Swyddi Gwag | - Llys-y-Frân - Welsh Water

Ymunwch â’r

Tîm

yn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Swyddi yn Llyn Llys-y-Frân


Mae hi’n adeg hynod o gyffrous i ymuno â ni am yrfa yn Dŵr Cymru. Dros y pum mlynedd diwethaf rydyn ni wedi bod yn buddsoddi yn ein canolfannau ymwelwyr er mwyn gwella’r cyfleusterau a’r ddarpariaeth ar gyfer cwsmeriaid. Rydyn ni’n parhau i weithio ar ein rhaglen o welliannau gwerth miliynau ar draws ein safleoedd cyfredol, ac yn cynllunio cyfleusterau hamdden newydd ar gyfer y dyfodol. Ein huchelgais yw creu dyfodol cynaliadwy ar gyfer ein hatyniadau ymwelwyr fel hybiau ar gyfer mwynhad, iechyd a lles ein hymwelwyr, gan ailgysylltu pobl â’n hamgylchedd prydferth.

Swyddi yn Llyn Llys-y-Frân

Cynorthwywyr i’r Gegin a’r Caffi

Buddion a Gwobrau


33 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata, gan gynnwys gwyliau cyhoeddus)

Cynlluniau tâl amrywiol (ni fydd eich band cyflog yn newid, ond yn dibynnu ar berfformiad, gallech gael cynnydd cynyddrannol o fewn eich band a chymhelldal blynyddol)

Cyfraniadau cyflogwr uwch at eich pensiwn – Cyfraniad cyflogwyr o hyd at 11%

Cyfleoedd i ddatblygu, gan gynnwys y cyfle i ymgeisio am gyllid ar gyfer hyfforddiant a rhaglenni coetsio a mentora

Gostyngaidau ar aelodaeth o gampfa ac yn siopau’r stryd fawr

Cynllun beicio i’r gwaith

Cynllun prydlesu car

Cynllun Iechyd Arian-yn-ôl

Cynllun prydlesu car

Cynllun Iechyd Arian-yn-ôl

Rhaglen cymorth i weithwyr ar gyfer gweithwyr a’u teuluoedd uniongyrchol

Ein Hatyniadau Ymwelwyr


Rydyn ni’n denu dros 600,000 o ymwelwyr y flwyddyn i’n pedair canolfan ymwelwyr allweddol yn rhai o leoliadau pryferthaf Cymru.

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau a gweithgareddau, gan gynnwys chwaraeon dŵr, beicio mynydd, pysgota, cerdded a phaned braf neu bryd blasus yn ein bwytai sy’n cynnig rhai o olygfeydd gorau Cymru. Mae ein canolfannau ymwelwyr yn darparu cyfle unigryw i ni gysylltu â’n cwsmeriaid a’n hymwelwyr mewn amgylchedd hardd, wrth ategu hunaniaeth ein brand a’n model busnes unigryw. Rydyn ni’n falch o’ r rôl bwysig y mae ein canolfannau ymwelwyr yn ei chwarae wrth gyflawni ein huchelgeisiau o ran addysg, cadwraeth a bioamrywiaeth.

Am Ddŵr Cymru


Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau a gweithgareddau, gan gynnwys chwaraeon dŵr, beicio mynydd, pysgota, cerdded a phaned braf neu bryd blasus yn ein bwytai sy’n cynnig rhai o olygfeydd gorau Cymru. Mae ein canolfannau ymwelwyr yn darparu cyfle unigryw i ni gysylltu â’n cwsmeriaid a’n hymwelwyr mewn amgylchedd hardd, wrth ategu hunaniaeth ein brand a’n model busnes unigryw. Rydyn ni’n falch o’ r rôl bwysig y mae ein canolfannau ymwelwyr yn ei chwarae wrth gyflawni ein huchelgeisiau o ran addysg, cadwraeth a bioamrywiaeth.

Mae hi’n gyfrifoldeb a hanner, ac mae angen i ni ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un dydd. Mae’r ffaith taw ni yw’r unig gwmni nid-er-elw yn y diwydiant dŵr yn sicr yn ddechrau da. Mae’n golygu bod pob un geiniog a wnawn yn mynd yn ôl i ofalu am eu dŵr a’r amgylchedd yn hytrach na mynd i bocedi cyfranddeiliaid.

• Gweld y Swyddi •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU