Ymunwch â’r

Tîm

yn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Swyddi yn Llyn Llys-y-Frân


Mae hi’n adeg hynod o gyffrous i ymuno â ni am yrfa yn Dŵr Cymru. Dros y pum mlynedd diwethaf rydyn ni wedi bod yn buddsoddi yn ein canolfannau ymwelwyr er mwyn gwella’r cyfleusterau a’r ddarpariaeth ar gyfer cwsmeriaid. Rydyn ni’n parhau i weithio ar ein rhaglen o welliannau gwerth miliynau ar draws ein safleoedd cyfredol, ac yn cynllunio cyfleusterau hamdden newydd ar gyfer y dyfodol. Ein huchelgais yw creu dyfodol cynaliadwy ar gyfer ein hatyniadau ymwelwyr fel hybiau ar gyfer mwynhad, iechyd a lles ein hymwelwyr, gan ailgysylltu pobl â’n hamgylchedd prydferth. Cliciwch ar y botwm isod i weld y swyddi sydd ar gael yn Llys-y-Frân, nodwch eich cyfeiriad e-bost a byddwn ni’n rhannu gwybodaeth sy’n cyd-fynd â’ch diddordebau â chi, neu sgroliwch i lawr i gael rhagor o fanylion am Ddŵr Cymru.

Swyddi Gwag

Goruchwylydd Cegin | £23,653 – £26,874

Cynorthwywyr Arlwyo | £9.96 per hour

Goruchwylydd y Caffi | £23,652 – £26,874 pa

Swyddi Gwag

Cynorthwywyr Gweithgareddau | £9.96 per hour

Uwch Hyfforddwr Gweithgareddau | £23,653 – £26,874

Cynorthwywyr Arlwyo | £9.96 per hour

Goruchwylydd y Caffi | £23,652 – £26,874 pa

Ein Hatyniadau Ymwelwyr


Rydyn ni’n denu dros 600,000 o ymwelwyr y flwyddyn i’n pedair canolfan ymwelwyr allweddol yn rhai o leoliadau pryferthaf Cymru.

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau a gweithgareddau, gan gynnwys chwaraeon dŵr, beicio mynydd, pysgota, cerdded a phaned braf neu bryd blasus yn ein bwytai sy’n cynnig rhai o olygfeydd gorau Cymru.

Mae ein canolfannau ymwelwyr yn darparu cyfle unigryw i ni gysylltu â’n cwsmeriaid a’n hymwelwyr mewn amgylchedd hardd, wrth ategu hunaniaeth ein brand a’n model busnes unigryw.

Rydyn ni’n falch o’ r rôl bwysig y mae ein canolfannau ymwelwyr yn ei chwarae wrth gyflawni ein huchelgeisiau o ran addysg, cadwraeth a bioamrywiaeth.

Am Ddŵr Cymru


Mae ein gwaith yn Dŵr Cymru’n bwysig dros ben – rydyn ni’n darparu dŵr diogel a glân ar gyfer cwsmeriaid, yn cludo eu dŵr brwnt i ffwrdd, ac yn helpu i amddiffyn ein hamgylchedd prydferth.

Mae hi’n gyfrifoldeb a hanner, ac mae angen i ni ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un dydd.

Mae’r ffaith taw ni yw’r unig gwmni nid-er-elw yn y diwydiant dŵr yn sicr yn ddechrau da. Mae’n golygu bod pob un geiniog a wnawn yn mynd yn ôl i ofalu am eu dŵr a’r amgylchedd yn hytrach na mynd i bocedi cyfranddeiliaid.

• Gweld y Swyddi •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU