Llwybr Beicio'r Gronfa - Llys-y-Frân - Welsh Water

Llwybr Beicio

Llwybr y Gronfa

yn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio’r Gronfa


Mwynhewch y brif llwybr becio gan ddilyn y llwybr graean o amgylch y gronfa gyfan ar lwybr beicio’r gronfa.

Dyma’r ffordd orau o fwynhau’r cilfachau cudd a’r golygfeydd godidog o bob safbwynt. Cymrwch ofal ar y rhannau serth a’r troeon tynn ym mhen pellaf (gorllewinol) y gronfa.

Manylion y Llwybr

Mwynhewch reid cyffrous ar eich taith trwy’r coed wrth fwynhau golygfeydd hyfryd y goedwig.

Difficulty: Anodd

Distance: 6.27m / 10.1km

Time: 1 awr 20 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Cyfeirnod map 040 243 i 035 242 trwy 042 267

1

Gan ddechau yn y Ganolfan Ymwelwyr – reidiwch o amgylch y gronfa mewn cyfeiriad gwrthglocwedd. Dechreuwch â’r rhan hawdd a magu nerth at y rhannau anodd, neu trechwch y rhannau anodd yn gyntaf a chadw’r rhan hawdd tan y diwedd.

2

Anodd i Hawdd – O’r ganolfan ymwelwyr, ewch i lawr at waelod wal yr argae gan ddilyn llwybr yr Wstog. Hawdd i Anodd – O’r ganolfan gweithgareddau, ewch trwy’r coed i ddechrau’r siwrnai o’n hardal bicnic gan ddilyn y Llwybr i Deuluoedd.

3

Anodd i Hawdd – Parhewch i ddilyn llwybr yr Wstog trwy'r coed a dros y bryniau. Hawdd i Anodd – Parhewch i anturio ar hyd y llwybr gan ddilyn y llwybr i deuluoedd.

4

Y ddau lwybr – Pan gyrhaeddwch chi'r bont dros Afon Syfni, rydych chi hanner ffordd ar eich taith epig. Rydych chi bron â bod yno!

5

Y ddau lwybr – Y ddau lwybr – Parhewch â'ch siwrnai ar hyd y prif lwybr.

6

Y ddau lwybr – Ewch nôl am y Ganolfan Ymwelwyr i orffwys dros baned ar ben y daith.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Beicio’r Wstog

6.87m / 11.05km. Mwynhewch reid cyffrous ar eich taith trwy’r coed wrth fwynhau golygfeydd hyfryd y goedwig.

• EWCH I’R LLWYBR •

Y Llwybr Beicio i Deuluoedd

3.19m / 5.13km. Mwynhewch hyfrydwch y goedwig a’r golygfeydd bendigedig o’r dŵr wrth feicio ar hyd y Llwybr i Deuluoedd.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded y Felindre i Deuluoedd

6.68m / 10.76km. Mwynhewch hyfrydwch y goedwig a’r golygfeydd bendigedig o’r dŵr ar daith gerdded a fydd yn cymryd ychydig yn llai na 3 awr.

• EWCH I’R LLWYBR •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU