Llwybr Beicio i Deuluoedd - Llys-y-Frân - Welsh Water

Llwybr y Felindre i Deuluoedd

Llwybr Beicio

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio’r Felindre i Deuluoedd


Gan ddechrau wrth y Ganolfan Ymwelwyr, ewch ar hyd y trac graean ar hyd lan agosaf y gronfa ac yn ôl yr un ffordd.

Llwybr sy’n goleddfu’n ysgafn heibio i ardaloedd picnic, cuddfannau adarydda a dolydd glaswelltog ar hyd lan y dŵr.

Manylion y Llwybr

Mwynhewch hyfrydwch y goedwig a’r golygfeydd bendigedig o’r dŵr wrth feicio ar hyd y Llwybr i Deuluoedd.

Difficulty: Hawdd

Distance: 3.19m / 5.13km

Time: xx

Eich Llwybr


Dechrau

Cyfeirnod map 040 243 i 042 267

1

Dilynwch y trac trwy’r goedwig i’n prif ardal picnic. Gofalwch nad yw’r gwyddau barus yn ymuno yn yr hwyl!

2

Parhewch â'ch siwrnai ar hyd y trac, gan fwynhau golygfeydd bendigedig o'r dŵr.

3

Cadwch lygad am ein cuddfan adarydda ar hyd y ffordd, croeso i chi alw i mewn i weld pa adar sydd wedi ymgartrefu yma.

4

Dilynwch y llwybr nes cyrraedd y bont dros Afon Syfni. Arhoswch yma i chwarae gêm rasio brigau o’r bont cyn troi nôl am y Ganolfan Weithgareddau gan ddilyn yr un llwybr.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Beicio’r Gronfa

6.27m / 10.1km Mwynhewch reid cyffrous ar eich taith trwy’r coed wrth fwynhau golygfeydd hyfryd y goedwig.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio’r Wstog

6.87m / 11.05km. Mwynhewch reid cyffrous ar eich taith trwy’r coed wrth fwynhau golygfeydd hyfryd y goedwig.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded y Felindre i Deuluoedd

6.68m / 10.76km. Mwynhewch hyfrydwch y goedwig a’r golygfeydd bendigedig o’r dŵr ar daith gerdded a fydd yn cymryd ychydig yn llai na 3 awr.

• EWCH I’R LLWYBR •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU