Llwybr Beicio'r Wstog - Llys-y-Frân - Welsh Water

Llwybr Beicio’r

Wstog

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio’r Wstog


Gan ddechrau ym mhen uchaf pellaf y maes parcio, mae’r daith ymestynnol yma’n taclo’r rhannau mwyaf garw o’r llwybr graean yn y goedwig yn y pen pellaf – a nôl eto.

Os ydych chi’n barod am her, dyma’r reid perffaith i chi!

Manylion y Llwybr

Mwynhewch reid cyffrous ar eich taith trwy’r coed gan fwynhau golygfeydd hyfryd y goedwig.

Difficulty: Anodd

Distance: 6.87m / 11.05km

Time: 1 awr 25 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Cyfeirnod map 035 245 i 042 267

1

Dechreuwch wrth y ganolfan ymwelwyr ac ewch i lawr am waelod wal yr argae.

2

Ar ôl mwynhau'r olygfa fendigedig o waelod yr argae, dilynwch y ffordd i fyny'r bryn heibio i'r ardd goffa ym mhen pellaf wal yr argae. Oddi yma, cewch olygfa fendigedig o'r safle cyfan a bryniau Preseli yn y pellter.

3

Dilynwch y llwybr graean i lawr y bryn i Goedwig Walton.

4

Ar hyd y ffordd, cewch aros i orffwys yn rhai o'n hardaloedd picnic hyfryd ar lan y dŵr, gyda golygfeydd godidog dros y dŵr.

5

Taclwch rai o'r bryniau a'r llethrau naturiol trwy'r Wstog a Choedwig Gwar-y-Coed, sy'n gartref i goed Derw hynafol a llwyth o fywyd gwyllt.

6

Dilynwch y trac nes cyrraedd y bont dros Afon Syfni. Arhoswch yma am sbel cyn decrhau'ch taith yn ôl gan ddilyn yr un llwybr trwy'r goedwig nes cyrraedd y Ganolfan Ymwelwyr.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Y Llwybr Beicio i Deuluoedd

3.19m / 5.13km. Mwynhewch hyfrydwch y goedwig a’r golygfeydd bendigedig o’r dŵr wrth feicio ar hyd y Llwybr i Deuluoedd.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Beicio’r Gronfa

6.27m / 10.1km Mwynhewch reid cyffrous ar eich taith trwy’r coed gan fwynhau golygfeydd hyfryd y goedwig.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded y Felindre i Deuluoedd

6.68m / 10.76km. Mwynhewch hyfrydwch y goedwig a’r golygfeydd bendigedig o’r dŵr ar daith gerdded a fydd yn cymryd ychydig yn llai na 3 awr.

• EWCH I’R LLWYBR •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU