Taith Gerdded Eglwys Meilyr Sant - Llys-y-Frân - Welsh Water

Llwybr Taith Gerdded

Eglwys Meilyr Sant

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Taith Gerdded Eglwys Meilyr Sant


Crwydrwch y llan ac eglwys Meilyr Sant o’r 11eg ganrif, y mae ei drws bob amser yn agored i ymwelwyr.

Ymgollwch ym mhrydferthwch a hanes hen eglwys y pentref. Gan bwyll ar y grisiau serth a’r tir sy’n arw mewn mannau.

Manylion y Llwybr

Mae Eglwys Meilyr Sant o’r 11eg ganrif wedi ei amgylchynu gan olygfeydd prydferth ac mae’r lle’n llawn hanes. Mwynhewch y daith yma mewn cwta 15 munud.

Difficulty: Hawdd

Distance: 0.47m / 0.76km

Time: 15 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Cyfeirnod map 039 242

1

Gan ddechrau wrth y Ganolfan Ymwelwyr, ewch i lawr y bryn tua wal yr argae.

2

Dilynwch yr arwydd i gyfeiriad Eglwys Meilyr Sant wrth fynd i lawr y bryn, a fydd yn mynd â chi oddi ar y safle i bentref Llys-y-Frân. Os cyrhaeddwch chi wal yr argae, rydych chi wedi mynd yn rhy bell!

3

Cyrhaeddwch Eglwys brydferth Meilyr Sant.

4

Ar ôl mwynhau hanes a phrydferthwch eglwys y pentref, ewch nôl i'r safle gan ddilyn y llwybr cerdded cyhoeddus nôl i'r Ganolfan Ymwelwyr am baned haeddiannol.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Taith Gerdded yr Wstog

6.87m / 11.05km. Gallwch gwblhau’r daith hon mewn ychydig yn llai na 3 awr. Mwynhewch olygfeydd bendigedig o waelod yr argae, crwydrwch Goedwig Walton a mwynhewch y golygfeydd godidog dros y dŵr.

• EWCH I’R LLWYBR •

Tro Hamddenol Glan yr Afon

0.27m / 0.44km. Mwynhewch yr awyr iach wrth fynd am dro bach hamddenol ar hyd waelod yr argae, a fydd yn cymryd ychydig yn llai na 10 munud.

• EWCH I’R LLWYBR •

Taith Gerdded y Tŷ Cychod

0.36m / 0.58km. Cwblhewch y daith gerdded yma mewn cwta 12 munud gan fwynhau’r golygfeydd bendigedig ar hyd y lan.

• EWCH I’R LLWYBR •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU