Taith Gerdded yr Ardd Goffa - Llys-y-Frân - Welsh Water

Taith Gerdded Llwybr

yr Ardd Goffa

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Taith Gerdded yr Ardd Goffa


Tro bach o gwmpas yr Ardd Goffa, a grëwyd er cof am blant a gollwyd. Mae’r llwybr graean yn addas i bramiau a chadeiriau olwyn, er efallai y bydd angen rhywfaint o gymorth.

Arhoswch i edmygu’r coed hyfryd a blannwyd er cof am blant a gollwyd.

Manylion y Llwybr

Amgylchynwch eich hun â golygfeydd prydferth wrth fwynhau tro bach ysgafn 5 munud o gwmpas yr ardd goffa.

Difficulty: Hawdd

Distance: 0.16m / 0.26km

Time: 5 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Cyfeirnod map 037 241

1

Dechreuwch ger wal yr argae.

2

Ewch mewn cylch o gwmpas yr ardd, gan aros i edmygu'r coed a blannwyd er cof am blant a gollwyd.

3

Gorffennwch nôl wrth y man cychwyn.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Taith Gerdded yr Wstog

6.87m / 11.05km. Gallwch gwblhau’r daith hon mewn ychydig yn llai na 3 awr. Mwynhewch olygfeydd bendigedig o waelod yr argae, crwydrwch Goedwig Walton a mwynhewch y golygfeydd godidog dros y dŵr.

• EWCH I’R LLWYBR •

Tro Hamddenol Glan yr Afon

0.27m / 0.44km. Mwynhewch yr awyr iach wrth fynd am dro bach hamddenol ar hyd waelod yr argae, a fydd yn cymryd ychydig yn llai na 10 munud.

• EWCH I’R LLWYBR •

Taith Gerdded yr Gronfa

6.27m / 10.1km. Taith gylchol hyfryd o amgylch y gronfa. Mae’r daith yma’n dilyn llwybr graean a bydd yn cymryd ychydig yn llai na 3 awr i’w chwblhau.

• EWCH I’R LLWYBR •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU