Taith Gerdded yr Wstog - Llys-y-Frân - Welsh Water

Llwybr Cerdded

Taith yr Wstog

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Taith yr Wstog


Gan ddechrau yn y maes parcio uchaf, dilynwch y daith gerdded yma ar hyd llwybr prydferth pen pellaf y llyn ac yn ôl.

Mae’r llwybr graean yn serth ac yn droellog mewn mannau ond mae heddwch y goedwig a’r golygfeydd bendigedig yn gwneud y cyfan yn werth chweil.

Manylion y Llwybr

Cwblhewch y daith yma mewn ychydig yn llai na 3 awr. Mwynhewch olygfeydd bendigedig o waelod yr argae, crwydrwch Goedwig Walton ac edmygwch olygfeydd godidog dros y dŵr.

Difficulty: Anodd

Distance: 6.87m / 11.05km

Time: 2 awr 50 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Cyfeirnod map 035 245 i 042 267

1

Dechreuwch wrth y Ganolfan Ymwelwyr ac ewch i lawr at waelod wal yr argae.

2

Ar ôl mwynhau'r olygfa fendigedig o waelod yr argae, dilynwch y ffordd i fyny'r bryn heibio i'r ardd goffa ym mhen pellaf wal yr argae. Oddi yma, cewch olygfa fendigedig o'r safle cyfan a bryniau Preseli yn y pellter.

3

Dilynwch y trac graean i lawr y bryn i Goedwig Walton.

4

Ar hyd y llwybr, arhoswch i orffwys yn rhai o'n hardaloedd picnic ar lan y dŵr â golygfeydd godidog dros y llyn.

5

Taclwch rai o'r bryniau a'r llethrau naturiol trwy'r Wstog a Choedwig Gwar-y-Coed, sy'n gartref i goed Derw hynafol a llwyth o fywyd gwyllt.

6

Dilynwch y llwybr nes cyrraedd y bont dros Afon Syfni. Arhoswch yma i orffwys cyn troi nôl am y Ganolfan Weithgareddau gan ddilyn yr un llwybr nôl trwy'r goedwig..

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Tro Hamddenol Glan yr Afon

0.27m / 0.44km. Mwynhewch yr awyr iach wrth fynd am dro bach hamddenol ar hyd waelod yr argae, a fydd yn cymryd ychydig yn llai na 10 munud.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded y Felindre i Deuluoedd

6.68m / 10.76km. Mwynhewch hyfrydwch y goedwig a’r golygfeydd bendigedig o’r dŵr ar daith gerdded a fydd yn cymryd ychydig yn llai na 3 awr.

• EWCH I’R LLWYBR •

Taith Gerdded y Gronfa

6.27m / 10.1km. Taith gylchol hyfryd o amgylch y gronfa. Mae’r daith yma’n dilyn llwybr graean a bydd yn cymryd ychydig yn llai na 3 awr i’w chwblhau.

• EWCH I’R LLWYBR •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU