Llwybr Tro Hamddenol Glan yr Afon - Llys-y-Frân - Welsh Water

Tro Hamddenol Glan yr Afon

Llwybr Cerdded

yn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Tro Hamddenol Glan yr Afon


Taith gerdded ysgafn ar hyd lwybr graean gwastad ar hyd Afon Syfynwy ar waelod yr argae. Addas i bramiau a chadeiriau olwyn, ond efallai y bydd angen rhywfaint o gymorth gyda’r rhain.

Edmygwch olygfeydd hyfryd y goedwig a chofiwch gadw llygad am adar a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd.

Manylion y Llwybr

Mwynhewch yr awyr iach wrth gwblhau’r tro bach ysgafn yma ar hyd waelod yr argae, a fydd yn cymryd ychydig yn llai na 10 munud.

Difficulty: Hawdd

Distance: 0.27m / 0.44km

Time: 7 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Cyfeirnod map 038 242

1

O'r ganolfan ymwelwyr, ewch lawr am waelod wal yr argae gan ddilyn y ffordd.

2

Dilynwch lif yr afon o waelod yr argae ar hyd y llwybr i'r goedwig. Cadwch lygad am yr adar a all fod yn nythu yn ein blychau yn y coed ac am fywyd gwyllt arall ar hyd y ffordd.

3

Dilynwch gylch y llwybr i wneud eich ffordd nôl i wal yr argae, neu torrwch ar draws y llwybr i'r ardd goffa.

4

Byddwch chi'n gorffen y daith nôl wrth wal yr argae.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Y Gerddi Coffa

0.16m / 0.26km. Amgylchynwch eich hun â golygfeydd prydferth wrth fwynhau tro bach hamddenol 5 munud o hyd o gwmpas yr Ardd Goffa.

• EWCH I’R LLWYBR •

Taith Gerdded Eglwys Meilyr Sant

0.47m / 0.76km. Mae Eglwys Meilyr Sant o’r 11eg ganrif wedi ei hamgylchynu gan olygfeydd pryderth ac mae’r lle’n llawn hanes, mwynhewch y daith yma mewn cwta 15 munud.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded y Felindre i Deuluoedd

6.68m / 10.76km. Mwynhewch hyfrydwch y goedwig a’r golygfeydd bendigedig o’r dŵr ar daith gerdded a fydd yn cymryd ychydig yn llai na 3 awr.

• EWCH I’R LLWYBR •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU