Pysgota o'r Lan ac o Gwch yn Llyn Llys-y-Frân | Dŵr Cymrui

Bachwch Arni

wrth Bysgota

yn Llyn Llys-y-Frân

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Pysgota yn Llyn Llys-y-Frân


Mae’r amodau yma’n berffaith i bysgota o’r lan neu o gwch.

Rydyn ni’n stocio’r llyn â brithyll seithliw’n rheolaidd a gallech ddal brithyll llwyd hefyd.

Caniateir pysgota â phlu ac ag abwyd canllaw o’r ardaloedd pysgota ar y lan ac â phlu yn unig o gychod.


Prisiau

Oedolyn Hawlen 6 Physgodyn @ £38.00

Consesiwn Hawlen 6 Physgodyn @ £33.00

Oedolyn Hawlen 4 Pysgodyn @ £28.00

Consesiwn Hawlen 4 Pysgodyn @ £23.00

Oedolyn Hawlen 2 Bysgodyn @ £22.00

Consesiwn Hawlen 2 Bysgodyn @ £17.00

Ieuenctid Hawlen 2 Bysgodyn @ £14.00

Ieuenctid Hawlen 2 Bysgodyn @ £8.00

• BWCIO NAWR •

Ewch Allan ar y Dŵr


Llogi Cychod

Rhowch gynnig ar bysgota â gwialen o un o’n cychod pŵer trydan sy’n syml iawn i’w defnyddio.

• PRISIAU •

Hawlenni Pysgota

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys y tymhorau, amserau a rheoliadau pysgota, cysylltwch â’r Ganolfan Ymwelwyr neu Weithgareddau.

• PRISIAU •

Cwch Hygyrch ag Olwynion

Rhowch alwad i ni ar 01437 532273 neu e-bostiwch ni yn llysyfran@dwrcymru.com os oes angen cwch hygyrch arnoch. Er ein bod ni’n gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer pob defnyddiwr, mae’n bosibl y bydd yna rai gofynion mynediad personol na fydd modd darparu ar eu cyfer.

Amddiffyn ein dyfrgwn


Er mwyn helpu i amddiffyn ein dyfrgwn, cyfyngir ar fannau angori cychod a mynediad at ardaloedd sensitif. Gweler y map.

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU