Bachwch Arni

wrth Bysgota

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Pysgota yn Llyn Llys-y-Frân


Mae’r amodau yma’n berffaith i bysgota o’r lan neu o gwch.

Rydyn ni’n stocio’r llyn â brithyll seithliw’n rheolaidd a gallech ddal brithyll llwyd hefyd.

Caniateir pysgota â phlu ac ag abwyd canllaw o’r ardaloedd pysgota ar y lan ac â phlu yn unig o gychod.

Amddiffyn ein dyfrgwn

Er mwyn helpu i amddiffyn ein dyfrgwn, cyfyngir ar fannau angori cychod a mynediad at ardaloedd sensitif. Gweler y map.

Ewch Allan ar y Dŵr


Llogi Cychod

Rhowch gynnig ar un o’n cychod injan trydan newydd sbon sydd mor syml i’w gweithredu.

Hawlenni

Prynwch eich eich hawlen bysgota ar lein, neu i gael rhagor o fanylion gan gynnwys tymhorau, amserau a rheoliadau pysgota, cysylltwch â’r Ganolfan Ymwelwyr neu’r Ganolfan Weithgareddau.

Cyfleusterau i Bobl Anabl

Mae cychod Hygyrch i Gadeiriau Olwyn ar gael i’w llogi (anaddas i gadeiriau olwyn trydan). Cysylltwch â ni am fanylion ac argaeledd.

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU