Taith Gerdded y Tŷ Cychod - Llys-y-Frân - Welsh Water | Mynediad am Ddim

Taith Gerdded y Tŷ Cychod

Llwybr Cerdded

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Taith Gerdded y Tŷ Cychod


Taith gerdded fer sy’n cysylltu’r Ganolfan Ymwelwyr, y Ganolfan Weithgareddau a’r Tŷ Cychod, gan ddychwelyd ar hyd lan y gronfa heibio i’r Maes Chwarae.

Manylion y Llwybr

Gallwch gwblhau’r daith yma mewn cwta 12 munud gan fwynhau’r golygfeydd godidog ar hyd y lan.

Difficulty: Hawdd

Distance: 0.36m / 0.58km

Time: 12 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Cyfeirnod map 039 245

1

Dechreuwch wrth y Ganolfan Ymwelwyr

2

Cerddwch tuag at y Ganolfan Weithgareddau ac ewch i lawr y bryn tua'r tŷ cychod.

3

Cerddwch ar hyd y lan a mwynhewch y golygfeydd bendigedig.

4

Ewch nôl i fyny'r bryn heibio i'r Maes Chwarae Antur a gorffen eich taith yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Taith Gerdded yr Wstog

6.87m / 11.05km. Gallwch gwblhau’r daith hon mewn ychydig yn llai na 3 awr. Mwynhewch olygfeydd bendigedig o waelod yr argae, crwydrwch Goedwig Walton a mwynhewch y golygfeydd godidog dros y dŵr.

• EWCH I’R LLWYBR •

Taith Gerdded Eglwys Meilyr Sant

0.47m / 0.76km. Mae Eglwys Meilyr Sant o’r 11eg ganrif wedi ei hamgylchynu gan olygfeydd prydferth ac mae’r lle’n llawn hanes. Mwynhewch y daith hon mewn cwta 15 munud.

• EWCH I’R LLWYBR •

Llwybr Cerdded y Felindre i Deuluoedd

6.68m / 10.76km. Mwynhewch hyfrydwch y goedwig a’r golygfeydd bendigedig o’r dŵr ar daith gerdded a fydd yn cymryd ychydig yn llai na 3 awr.

• EWCH I’R LLWYBR •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU