Llys-y-Frân Y Ganolfan Ymwelwyr - Dŵr Cymru | Mynediad am Ddim

Crwydrwch trwy’r

Ganolfan Ymwelwyr

yn Llyn Llys-y-Frân

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Cychwynnwch eich Antur


Lle gwych i ddechrau eich Antur Dŵr Cymru.

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu chi i’n Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd. Am le gwych i ddechrau eich Antur Dŵr Cymru. Gyda chaffi, siop anrhegion ac ystafelloedd i’w llogi. Cofiwch alw draw i ddweud helo, cael tamaid bach i fwyta, casglu map o’r ardal a chwilio am rywbeth i gofio’ch ymweliad yn y siop.


ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU