Crwydrwch trwy’r

Ganolfan Ymwelwyr

yn Llyn Llys-y-Frân

Mae mynediad i Lyn Llys-y-Frân am ddim

Gan Dŵr Cymru

Cychwynnwch eich Antur


Lle gwych i ddechrau eich Antur Dŵr Cymru.

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu chi i’n Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd. Am le gwych i ddechrau eich Antur Dŵr Cymru. Gyda chaffi, siop anrhegion ac ystafell profiadau ymwelwyr y gallwch ymgolli’n llwyr ynddi. Cofiwch alw draw i ddweud helo, cael tamaid bach i fwyta, casglu map o’r ardal a chwilio am rywbeth i gofio’ch ymweliad yn y siop.


Neges COVID-19

Yn Llys-y-Frân o 26 Rhagfyr, yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, bydd y mesurau canlynol ar waith:

✔ Cadw 2 fetr o bellter ac arwyddion unffordd a sgriniau o amgylch mannau gwasanaeth

✔ Ystafelloedd cyfarfod a mannau agored mawr eraill yn gweithredu’r rheol cadw 2 fetr o bellter cymdeithasol

✔ Rhaid i ymwelwyr wisgo masgiau wyneb

✔ Gorsafoedd diheintio ar gael

✔ Gweithwyr i wisgo masgiau

✔ Pob ardal yn cael ei diheintio a’i glanhau’n rheolaidd

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus: gyda’n gilydd gallwn gadw’r gymuned leol a Chymru’n ddiogel.

ATEBION DŴR CROES ERAILL