Ystafell Ddigwyddiadau Llys-y-Frân - Llys-y-Frân - Welsh Water

Profiad Dan Do

i Ymwelwyr

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Ystafell Aml-swyddogaeth


Mae ystafell profiadau ymwelwyr helaeth gennym ac mae cynlluniau cyffrous ar y gweill ar ei chyfer!

Byddwn ni’n cyhoeddi newyddion cyffrous am beth fydd yn digwydd yn yr ystafell yma cyn bo hir. Gallwn ddweud wrthych y bydd hi’n brofiad rhyngweithiol, ymgollol, hwyliog ac addysgiadol.

Cadwch lygad yn agored.

Uchafbwyntiau Eraill


Ymweliadau Grŵp

Dim ots a ydych chi’n dod gyda grŵp ysgol, prifysgol neu’n rhan o ddiwrnod ddatblygu tîm corfforaethol, dyma’r lle delfrydol am ymweliad grŵp.

• MANYLION PELLACH •

Y Caffi a’r Siop Anrhegion

Mwynhewch baned braf, darn o gacen neu bryd cynnes o’n bwydlen dymhorol. Rydyn ni’n falch o werthu’r cynnyrch Cymreig lleol gorau.

• MANYLION PELLACH •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’n Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd. Am le gwych i gychwyn eich Antur Dŵr Cymru!

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU