Caffi Glan Llyn - Llys-y-Frân - Welsh Water

Bwytewch, Yfwch a

Mwynhhewch

yn Llyn Llys-y-Frân

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Caffi Glan y Llyn


Mwynhewch baned braf, darn o cacen neu bryd cynnes o’n bwydlen dymhorol.

Rydyn ni’n falch o werthu’r cynnyrch Cymreig lleol gorau. Mae ein bwyd yn cael ei baratoi’n ffres, ac mae opsiynau llysieuol a di-glwten ar gael.

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw anghenion dietegol penodol eraill gennych.

Caffi Oriau Agor

Rydyn ni ar agor trwy gydol y flwyddyn ac mae’r oriau agor yn dymhorol

Oriau Agor yr Haf (23 Mawrth – 30 Medi 2024)

Pob dydd, 9:00am – 4:30pm

Oriau Agor y Gaeaf (1 Hydref 2024 – 17 Mawrth 2025)

Dydd Llun – Sul 10:00am – 3:30pm

Mae prydau poeth ar gal rhwng 12:00am a 3:00pm

Bwyd a Diod Blasus


Brecwast (ar gael bob dydd)

Mae gan ein bwydlen brecwast y cyfan sydd ei angen arnoch i ddechrau eich diwrnod ar y droed gywir. Mwynhewch rôl brecwast blasus o facwn, selsig, selsig llysieuol neu wy (neu gyfuniad o’r rhain – peidiwch â bod yn swil!) Mae ein pentyrrau o grempogau Americanaidd yn boblogaidd dros ben – dewiswch o facwn a surop, banana a Biscoff neu lemwn a siwgr traddodiadol. Rydyn ni’n gweini dewisiadau ysgafnach hefyd, gan gynnwys cramwyth, iogwrt a granola a dewis o ffrwythau.

Cinio (ar gael pob dydd)

Dewiswch o damaid bach ysgafn i brydau mawr blasus, a phopeth rhwng y ddau. Mae ein bwydlen yn newid gyda’r tymhorau, ond mae’r seigiau arferol yn cynnwys cawl, môr lawes halen a phupur, brechdanau bysedd pysgod, sgiwer cyw iâr neu falafel, a sglodion budr llwythog. Mae gennym fwydlen flasus o baguettes a thatws pob, a byddwch chi wrth eich bodd ar ein llenwadau rheolaidd a thymhorol. Mae bwydlen arbennig i’r plant hefyd. A darperir ar gyfer cŵn hefyd gyda’n bwydlen Sir Woofchester.

Cinio Sul

Llys-y-frân yw’r lle i fynd ar ddydd Sul … ein Pwdinau Efrog Brwnt yw’r gorau! Pwdin cytew 7 modfedd yn llawn cig rhost y dydd, stwffin, soch mewn sach, ffa gwyrdd a thatws rhost. Mae cinio rhost Quorn blasus ar gael i lysieuwyr. Ac ar ôl eich pryd bendigedig, efallai y byddwch am ystyried pwdin poeth yr wythnos. Mae’r pwdin yn newid yn rheolaidd, ond os ydych chi’n un am beis, crymbls neu dartenni â hufen neu gwstard, r’yn ni’n siŵr y bydd hi’n anodd gwrthod! Beth am ddod â’r teulu i Lys-y-frân am ginio Sul yr wythnos hon?

Te Prynhawn

Ar gael prynhawn Gwener, Sadwrn a Sul am 3pm, mae ein te prynhawn traddodiadol yn brofiad moethus. Rydyn ni’n gweini’r holl bethau y byddech yn eu disgwyl gyda brechdanau, sgons ffres a hufen a jam, ac amrywiaeth o gacennau a phasteiod hyfryd (mae opsiynau figan a di-glwten ar gael). Ymunwch â ni yn y caffi golau eang neu mwynhewch yr heulwen ar ein teras sy’n edrych dros y llyn. Mwynhewch eich te prynhawn clasurol i ddau am cwta £27.90, neu am drit bach arbennig, beth am uwchraddio a mwynhau gwydraid o win pefriog am £5.00 y pen. Mae angen archebu ymlaen llaw.

• BWCIO NAWR •

Siop Anrhegion


Galwch heibio i’n siop anrhegion newydd i brynu rhywbeth i gofio’ch ymweliad neu rodd i rywun annwyl.

Rydyn ni’n gwerthu cynnyrch lleol, crefftwaith artistiaid lleol, tlysau unigryw, addurniadau i’r cartref, llestri a phrintiau hyfryd gan ffotografwyr lleol.

Uchafbwyntiau Eraill


Ymweliadau Grŵp

Dim ots a ydych chi’n dod gyda grŵp ysgol, prifysgol neu’n rhan o ddiwrnod ddatblygu tîm corfforaethol, dyma’r lle delfrydol am ymweliad grŵp.

• MANYLION PELLACH •

Pethau i’w Gwneud

Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru ar y dŵr neu ar dir sych. Rydyn ni’n cynnig chwaraeon dŵr, pysgota, beicio, cerdded a gweithgareddau fel saethyddiaeth a thaflu bwyeill. Ac mae gennym wal ddringo 7 metr newydd sbon hefyd.

• MANYLION PELLACH •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’n Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd. Am le gwych i gychwyn eich Antur Dŵr Cymru!

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU