Cronfa Ddŵr Llys-y-Frân | Mynediad am Ddim | Cynllunio'ch Ymweliad â Llys-y-Frân

Cynllunio’ch

Antur

yn Llyn Llys-y-Frân

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Dewiswch eich Antur


Dyma’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio’ch Antur Dŵr Cymru yn Llyn Llys-y-Frân.

O sut i ddod o hyd i ni yn Sir Benfro i’r cyfleusterau, manylion bwcio gweithgareddau ar y tir ac ar y dŵr, beicio, cerdded, partïon, arlwyaeth, llogi ystafelloedd ac achlysuron busnes.

Rydyn ni am i chi fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Sir Benfro, felly mae gennym ambell i awgrym am lefydd i aros ac chrwydro i’ch ysbrydoli.

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU