Gweithgareddau Llys-y-Frân | Pethau i'w Gwneud | Dŵr Cymru | Mynediad am Ddim

Anturiaethau a

Phethau i’w Gwneud

yn Llyn Llys-y-Frân

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Pethau i’w Gwneud yn Llyn Llys-y-Frân


Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru ar y dŵr neu ar dir sych. Rydyn ni’n cynnig chwaraeon dŵr, nofio dŵr agored, pysgota, beicio, cerdded a gweithgareddau fel saehthyddiaeth a thaflu bwyeill.

Nid pob gweithgaredd sy’n digwydd pob dydd ac mae yna amrywiadau tymhorol. Chwiliwch ar y wefan i weld a oes llefydd ar gael a bwciwch y gweithgareddau ymlaen llaw er mwyn osgoi siom.

Taleb Gweithgaredd Gwyliau (Haf 2022)

Byddwch yn egnïol dros wyliau’r haf ac arbed 20%!

P’un a ydych yn arbenigwr campau dŵr neu awydd roi cynnig arnyn nhw, beth am brynu Taleb Gweithgareddau Gwyliau a’i defnyddio i wneud unrhyw sesiwn gweithgaredd? Os yw’n well gennych dir sych, gallwch roi cynnig ar saethyddiaeth, taflu bwyell, dringo, llogi beic neu Crazi-Bugz.

Bydd taleb gwerth £40 yn rhoi gwerth £50 o gredyd i chi tuag at sawl sesiwn dros gyfnod o 14 diwrnod.

Sut ydw i’n prynu Taleb Gweithgaredd Gwyliau ac arbed £10?

Cliciwch ar y botwm ‘Bwcio Nawr’ isod

Cliciwch ar y blwch ‘taleb neu basio’

Ychwanegwch nifer y talebau sydd eu hangen arnoch i’r fasged a cliciwch ‘Mynd i dalu’

Dewiswch y gweithgareddau yr hoffech ddefnyddio credyd y daleb ar ei gyfer, pan fyddwch wedi ychwanegu eich gweithgareddau i’r fasged, cliciwch ar ‘Mynd i dalu’

Wrth dalu, cliciwch ar ‘Mae gen i daleb neu docyn’

Wrth dalu, cliciwch ar ‘Mae gen i daleb neu docyn’

Nodwch god y daleb yn y blwch a chlicio ‘Cyflwyno’

Rydych chi wedi ei drefnu! Byddwch yn cael e-bost i gadarnhau.

Os oes credyd ar ôl ar eich taleb, gallwch ei ddefnyddio rywdro arall ar weithgaredd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddefnyddio o fewn 14 diwrnod o’i brynu.

Mwynhewch!

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU