Maes Chwarae Llys-y-frân - Dŵr Cymru

Antur

Maes Chwarae

yn Llyn Llys-y-frân

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Y Maes Chwarae Antur yn Llyn Llys-y-Frân


Llinell Sip

Siglenni

Ardal Bicnic

Mae chwarae yn yr awyr agored yn cynnig manteision lu i iechyd meddwl a chorfforol pobl ifanc, a’r rhai ifanc eu hysbryd hefyd, felly mae ymweliad â’r fan yma’n beth dda i bawb. Mae hi yn y lle delfrydol ger y Ganolfan Ymwelwyr â golygfeydd di-ben-draw dros y dŵr. Mae hynny’n golygu y gallwch gadw llygad barcud ar y plant wrth fwynhau diod i’w chludo o’r caffi yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Mae’r ardal chwarae fawr yn cynnig siglenni, llithrenni, fframiau dringo, offer siglo a’r llinell sip poblogaidd. Galwch draw cyn neu ar ôl mwynhau heddwch braf y goedwig a’r llynnoedd, ond cofiwch alw draw.

Lle diogel i’r rhai sydd ag egni i’w sbario i redeg yn wyllt a mwynhau’r awyr iach. Mae’n ddigon posibl y gwelwch chi ambell i dad cystadleuol yn ei gynefin yn siglo ar y bariau mwnci hefyd.

Rhaid cadw plant dan oruchwyliaeth bob amser yn y Maes Chwarae Antur, ond nid yw’n hanfodol i oedolion wibio i lawr y llinell sip (er mae’n siŵr y bydd hi’n demptasiwn). Ni chaniateir cŵn yn yr ardal hon – ond mae gennym barc cŵn pwrpasol ar eu cyfer nhw.

Awgrym defnyddiol – caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich ymweliad am na fydd y plantos eisiau gadael!

Parc Cŵn


Mae gennym barc cŵn pwrpasol i’n ffrindiau bach blewog.

Yma gallwch eu gadael oddi ar eu tennyn i herio’u hystwythder a mwynhau’r teganau a’r twnneli.

Am ffordd wych o ddiddanu ac ymarfer eich ffrind gorau.

Uchafbwyntiau Eraill


Ymweliadau Grŵp

Dim ots a ydych chi’n dod gyda grŵp ysgol, prifysgol neu’n rhan o ddiwrnod ddatblygu tîm corfforaethol, dyma’r lle delfrydol am ymweliad grŵp.

• MANYLION PELLACH •

Pethau i’w Gwneud

Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru ar y dŵr neu ar dir sych. Rydyn ni’n cynnig pysgota, beicio, cerdded a gweithgareddau fel saethyddiaeth a thaflu bwyeill.

• MANYLION PELLACH •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’n Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd. Am le gwych i gychwyn eich Antur Dŵr Cymru!

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU