Ymweliadau Grŵp yn Llyn Llys-y-Frân | Mynediad am Ddim | Dŵr Cymru

Teithiau Grŵp am Brofiadau

Bythgofiadwy

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Ymweliadau Grŵp yn Llyn Llys-y-Frân


Caffi

Siop Anrhegion

Gweithgareddau

Llogi Ystafelloedd

Dim ots a ydych chi’n dod fel grŵp ysgol, prifysgol neu am ddiwrnod meithrin tîm corfforaethol, dyma’r lle delfryol i grwpiau.

Rydyn ni’n croesawu grwpiau Brownis, Geidiaid a Sgowtiaid, Dug Caeredin, Merched y Wawr, u3a a phawb yn y canol.

Mae gennym faes parcio bysiau mawr ac rydyn ni’n gobeithio agor ein system fwcio cyn bo hir. Felly os oes gennych gwmni deithiau bws, beth am ein hychwanegu ni at eich rhestr o lefydd i fynd yn y gorllewin?

Nid oes tâl am barcio bysys, mae mynediad am ddim ac rydyn ni ar agor drwy’r flwyddyn. A byddwn ni’n gofalu am eich gyrrwr gyda phaned.

Bwcio


Er mwyn sicrhau bod eich ymweliad yn hollol ddidrafferth rydyn ni’n gofyn bod grwpiau’n bwcio o leiaf bythefnos ymlaen llaw.

Rhaid bwcio ar gyfer grwpiau mawr.

I gyflwyno ymholiad a thrafod yr holl opsiynau ar gyfer diwrnod allan, e-bostiwch llysyfran@dwrcymru.com  neu ffoniwch 01437 532273.

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU