Gwersylla yn Llys-y-Frân - Welsh Water

Llyn Llys-y-Frân

Gwersylla

Lakeview

Gan Dŵr Cymru
Pitchup.com

Facilities were amazing ; location beautiful; staff all very friendly; site clean…

Anonymous, April 2024

Gwersylla Lakeview yn Llys-y-Frân

Arhoswch gyda ni am seibiant byr neu wyliau a mwynhewch lonyddwch yr hafan wledig yma wrth galon Sir Benfro. Digon agos at holl hwyl Dinbych-y-Pysgod a Thyddewi, ond digon pell i ffwrdd i fwynhau’r heddwch.

Mae ein maes gwersylla’n edrych dros y llyn gyda lleiniau glaswellt a chaled o safon uchel, llawer ohonynt â chysylltiadau trydan.

** Maes gwersylla yn agor 22 Mawrth 2024 **

• BWCIO TRWY PITCHUP.COM •

Dylid nodi bod rhaid bwcio’r maes gwersylla trwy Pitch-Up.

Gwersylla yn Llys-y-frân – Prisiau

Ychwanegol (Ar gyfer hyd at 6 o bobl) 8 x 8 metrauPris Fesul Noson*
Llain glaswellt â chysylltiad trydan a phwynt dŵr£35.00 – £45.00
Llain glaswellt â chysylltiad trydan a phwynt dŵr£30.00 – £40.00
Llain glaswellt heb wasanaethau£25.00 – £35.00
* Mae’r pris yn seiliedig ar dymor tawel i dymor prysur.

Gwersylla yn Llys-y-frân – Cyfleusterau


Ardal golchi llestri

Toiledau a chawodydd poeth

Ardaloedd newid i deuluoedd

Newid cewynnau

Lle i wacáu toiledau cemegol

Gweithgareddau A Chyfleusterau


Maes chwarae antur

Llwybrau beicio mynydd a thrac pympio

Caffi ar y safle

Canolfan Ymwelwyr â derbynfa sydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos

Siop ar y safle

Wi-fi am ddim yn y ganolfan ymwelwyr

Gweithgareddau ar y dŵr ac ar dir sych (codir tâl ychwanegol)


Fantastic quiet weekend stunning views. Fab cafe and toilets.

Emily P, April 2024

Excellent site with clean facilities. Excellent staff and level pitches

Timothy C, Aug 2023

Excellent site, friendly staff and lots of activities to do

Phillip W, Sep 2023

Uchafbwyntiau Eraill


Maes Chwarae Antur

Mewn safle delfrydol ger y ganolfan ymwelwyr gyda golygfeydd di-ben-draw dros y dŵr. Gallwch gadw llygad barcud ar y plant wrth fwynhau paned i’w gludo o’r caffi yn y ganolfan ymwelwyr.

• MANYLION PELLACH •

Pethau i’w Gwneud

Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru ar y dŵr neu ar dir sych. Rydyn ni’n cynnig pysgota, beicio, cerdded a gweithgareddau fel saethyddiaeth a thaflu bwyeill.

• MANYLION PELLACH •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’n Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd. Am le gwych i gychwyn eich Antur Dŵr Cymru!

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU