Gwersylla Gwersylla Lakeview yn Llys-y-Frân - Dŵr Cymru

Llyn Llys-y-Frân

Gwersylla

Lakeview

Gan Dŵr Cymru
Pitchup.com

Gwersylla Lakeview yn Llys-y-Frân

Arhoswch gyda ni am seibiant byr neu wyliau a mwynhewch lonyddwch yr hafan wledig yma wrth galon Sir Benfro. Digon agos at holl hwyl Dinbych-y-Pysgod a Thyddewi, ond digon pell i ffwrdd i fwynhau’r heddwch.

Mae ein maes gwersylla’n edrych dros y llyn gyda lleiniau glaswellt a chaled o safon uchel, llawer ohonynt â chysylltiadau trydan.

** Ar agor dros Hanner Tymor mis Hydref **

Lleiniau llawr caled yn unig rhwng dydd Gwener 27 Hydref – dydd Gwener, 3 Tachwedd. (gan gynnwys)

• BWCIO TRWY PITCHUP.COM •

Dylid nodi bod rhaid bwcio’r maes gwersylla trwy Pitch-Up.

Prisiau

Ychwanegol (Ar gyfer hyd at 6 o bobl) 8 x 8 metrau4 Medi – 10 Medi27 Hydref- 3 Tachwedd
Llain galed â chysylltiad trydan a phwynt dŵr £35.00 y noson£35.00 y noson
Llain glaswellt â chysylltiad trydan a phwynt dŵr £30.00 y nosonDim ar gael
Llain glaswellt heb wasanaethau£25.00 y nosonDim ar gael

Cyfleusterau’r Gwersyll


Ardal golchi llestri

Toiledau a chawodydd poeth

Ardaloedd newid i deuluoedd

Newid cewynnau

Lle i wacáu toiledau cemegol

Gweithgareddau A Chyfleusterau


Maes chwarae antur

Llwybrau beicio mynydd a thrac pympio

Caffi ar y safle

Canolfan Ymwelwyr â derbynfa sydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos

Siop ar y safle

Wi-fi am ddim yn y ganolfan ymwelwyr

Gweithgareddau ar y dŵr ac ar dir sych (codir tâl ychwanegol)


Uchafbwyntiau Eraill


Maes Chwarae Antur

Mewn safle delfrydol ger y ganolfan ymwelwyr gyda golygfeydd di-ben-draw dros y dŵr. Gallwch gadw llygad barcud ar y plant wrth fwynhau paned i’w gludo o’r caffi yn y ganolfan ymwelwyr.

• MANYLION PELLACH •

Pethau i’w Gwneud

Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru ar y dŵr neu ar dir sych. Rydyn ni’n cynnig pysgota, beicio, cerdded a gweithgareddau fel saethyddiaeth a thaflu bwyeill.

• MANYLION PELLACH •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’n Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd. Am le gwych i gychwyn eich Antur Dŵr Cymru!

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU