Ar y Gweill

Gwersylla

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Gwersylla yn Llys-y-Frân
Ar y Gweill


Cyfleusterau Newydd

Cysylltiadau Trydan

Caffi ar y Safle

Gweithgareddau

Gyda chymaint i’w weld ac i’w wneud, a rhagor fyth ar y gweill, fyddwch chi ddim eisiau gadael! A chyn bo hir ni fydd angen mynd o gwbl ein bod ni wrthi’n datblygu cyfleusterau gwersylla.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys 50+ o leiniau amrywiol, o leiniau caled â’r holl wasanaethau i leiniau glaswellt sylfaenol.

Bydd y safle’n elwa ar amwynderau fel; cysylltiadau trydan, pwyntiau dŵr, toiledau a chawodydd, ardal golchi llestri a mynediad at brif gyfleusterau’r safle fel y caffi, y maes chwarae, a’r gweithgareddau ar dir sych ac ar y dŵr.

Cyfleusterau newydd sbon ar y safle
Cysylltiadau trydan
Caffi ar y safle
Pasiau gweithgaredd i deuluoedd

Bydd rhagor o fanylion yn dilyn cyn bo hir gan gynnwys, rhestr gyflawn o gyfleusterau, manylion bwcio, cwestiynau cyffredin am wersylla a’r amodau a thelerau.

 

Uchafbwyntiau Eraill


Maes Chwarae Antur

Mewn safle delfrydol ger y ganolfan ymwelwyr gyda golygfeydd di-ben-draw dros y dŵr. Gallwch gadw llygad barcud ar y plant wrth fwynhau paned i’w gludo o’r caffi yn y ganolfan ymwelwyr.

• MANYLION PELLACH •

Pethau i’w Gwneud

Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru ar y dŵr neu ar dir sych. Rydyn ni’n cynnig pysgota, beicio, cerdded a gweithgareddau fel saethyddiaeth a thaflu bwyeill.

• MANYLION PELLACH •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’n Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd. Am le gwych i gychwyn eich Antur Dŵr Cymru!

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU