Ymholiadau'r Cyfryngau Llys-y-Frân | Llys-y-Frân - Welsh Water

Y Wasg a’r Cyfyngau

Cysylltu â ni

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Y Wasg a’r Cyfryngau – Llys-y-Frân


Os ydych chi’n newyddiadurwr neu’n gwmni cyfryngau sydd am ymweld â Llys-y-Frân, ysgrifennu amdanom, rhoi sylw i ni neu os oes gennych ymholiad cyffredinol, cliciwch ar yr eiconau isod i weld pwy yw’r person orau i gysylltu â nhw.

 

Ymholiadau’r Cyfryngau am Atyniadau Ymwelwyr


Gydag ymholiadau’r cyfryngau am Atyniadau Ymwelwyr Dŵr Cymru, cysylltwch â

welshwateradventures@dwrcymru.com I gael gwybodaeth am logi Llys-y-Frân fel lleoliad Teledu a Ffilm, Ffilmio gyda Dronau, Ffotograffiaeth neu i gynnal achlysur, cliciwch ar y botwm isod.

• AM FANYLION •

Ymholiadau eraill gan y Wasg a’r Cyfryngau


Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill i Ddŵr Cymru gan y Wasg a’r Cyfryngau, cysylltwch â Swyddfa’r Wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n delio â holl ymholiadau’r cyfryngau am Ddŵr Cymru a’n gwaith hanfodol.

Mae’r swyddfa ar agor 24/7, ac oriau craidd y swyddfa yw 8am-6pm.

Caiff unrhyw alwadau y tu allan i oriau swyddfa eu cyfeirio at Swyddog y Wasg sydd ar ddyletswydd.

03300 413366

press@dwrcymru.com

Ymholiadau Cwsmeriaid


Os ydych chi’n gwsmer i Ddŵr Cymru ac am siarad â rhywun am fater sy’n ymwneud â’ch bil, eich cyflenwad dŵr neu’ch gwasanaeth dŵr gwastraff, cliciwch ar y linc isod.

• AM FANYLION •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU