Cysylltu â Llys-y-Frân - Llys-y-Frân - Welsh Water | Mynediad am Ddim

Cysylltwch

â Ni

yn Llys-y-Frân

Ar agor trwy’r flwyddyn

Gan Dŵr Cymru

Cysylltu â Llys-y-Frân


Croeso i chi gysylltu â Llys-y-Frân, a byddai’n hyfryd clywed gennych.

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol ar eich cyfer, ac rydyn ni’n chwilio bob amser am ffyrdd o wneud eich ymweliad yn well byth. Anfonwch unrhyw gwestiynau sydd gennych atom a chofiwch roi gwybod i ni sut rydyn ni’n perfformio.

Llys-y-Frân, Heol Clarbeston, Sir Benfro, SA63 4RR

01437 532273

llysyfran@dwrcymru.com

A chofiwch ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol a chymryd rhan yn y sgwrs.

Sut oedd eich ymweliad?


Diolch am alw draw, gobeithio cawsoch chi amser braf ac y galwch chi eto’n fuan.

Byddai’n dda gennym glywed am y pethau wnaeth eich ymweliad yn arbennig.
Cliciwch ar y logos isod i adael adolygiad i ni ar Trip Advisor a Google.

Gadael adolygiad o Lyn Llys-y-Frân ar Google
Gadael adolygiad o Lyn Llys-y-Frân ar Trip Advisor

Uchafbwyntiau Eraill


Gwersylla

Gyda chymaint i’w weld ac i’w wneud, a hyd yn oed rhagor ar y gweill, fyddwch chi ddim eisiau gadael! A chyn bo hir fydd yna ddim angen mynd o gwbl, am ein bod ni wrthi’n datblygu cyfleusterau gwersylla.

• MANYLION PELLACH •

Llogi Ystafell

Mae nifer o ystafelloedd ar gael i’w llogi yn adeiladau’r canolfannau Ymwelwyr a Gweithgareddau. Gallwn ddarparu ar gyfer grwpiau o 12 i 100+ Rhagor o fanylion i ddilyn.

• MANYLION PELLACH •

Gweithgareddau Dŵr

Mae Cronfa Ddŵr Llys-y-Frân yn amgylchedd lle mae byd natur a bywyd gwyllt yn llewyrchu, y lle perffaith am chwaraeon dŵr o bob math.

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU