Llyn Llys-y-Frân

Llogi Ystafelloedd

Cyfarfod a Dathlu

Gweithgareddau Tîm a

Chyfarfodydd

Cyfarfod a Dathlu

Gan Dŵr Cymru

Llogi Ystafell yn Llys-y-Frân


Parcio

Wi-fi a Thechnoleg

Gweithgareddau

Arlwyaeth

Llogi Ystafell


Mae gennym sawl ystafell sydd ar gael i’w llogi yn adeiladau’r Canolfannau Ymwelwyr a Gweithgareddau.

Am ragor o fanylion ffoniwch 01437 532 273 neu e-bosiwch llysyfran@dwrcymru.com. Byddwn ni’n hapus i drafod eich anghenion a darparu dyfynbris ar eich cyfer.

Gallwn ddarparu ar gyfer grwpiau o rhwng 12 a dros 100, bydd rhagor o fanylion i ddilyn cyn bo hir. Mae pob cyfafod ac achysur yn amodol ar ganllawiau Covid-19 cyfredol y llywodraeth.

Lawrlwytho Llyfryn


Llogi Lleoliadau Ffilm a Theledu


Mae Cymru’n ennill ei blwyf am gynnal achlysuron diwylliannol a chwaraeon o safon ryngwladol. Mae hi wedi dod yn lle poblogaidd ar gyfer ffilmio cynyrchiadau ffilm a theledu lleol a chenedlaethol hefyd. Gallwn gynnig cefndir unigryw a thrawiadol a’r holl gymorth sydd ei angen ar gyfer cynyrchiadau mawr a bach.

Am ragor o fanylion ffoniwch 01437 532 273 neu e-bosiwch llysyfran@dwrcymru.com. Byddwn ni’n hapus i drafod eich anghenion a darparu dyfynbris ar eich cyfer.

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU