Ardal Sgiliau

Beicio Mynydd

yn Llyn Llys-y-Frân

Gan Dŵr Cymru

Ardal Sgiliau a Thrac Pympio Llyn Llys-y-Frân


Dyluniwyd ein hardal sgiliau beicio mynydd bwrpasol er mwyn i blant ac oedolion o bob oedran gael hwyl yn yr awyr agored.

Rydyn ni wedi cynnwys trac pympio tarmac llyfn i helpu dechreuwyr i feistroli’r grefft o gynnal momentwm heb orfod pedalu.

Mae’n cynnig amryw o neidiau, pontydd a nodweddion carreg i godi’r adrenalin.

Mae rhywbeth i bawb, o ddechreuwyr i hen lawiau. Beth bynnag yw’ch lefel, adeiladwyd y trac yn bwrpasol i helpu i wella’ch sgiliau a magu’ch hyder.

Lle gwych i ddechrau’r antur beicio i ddatblygu’ch sgiliau trin beic.

Rhowch gynnig arni cyn taclo rhai o’r llwybrau glas a choch sy’n mynd a dod oddi ar brif lwybr y gronfa.

Tip ar gyfer y Trac Pympio – reidiwch eich beic gan bympio’r coesau er mwyn codi momentwm, codi cyflymdra a reidiwch mewn cylch diddiwedd heb bedalu. Mae hi mor hawdd â… reidio beic.

Sut i fwynhau’r Ardal Sgiliau Pympio


Roliwch nôl gan gywasgu’r breichiau a’r coesau i gadw’n ysgafn ar flaen y nodweddion, a roliwch ymlaen gan ymestyn y breichiau a’r coesau i fod yn drwm ar gefn y nodweddion.

Mater o amseru yw hi! Ar y corneli, edrychwch tua’r ffordd allan gan blygu’r breichiau ac estyn y coesau i godi cyflymdra.

Er eich diogelwch a’ch mwynhad…


Reidiwch y llwybr mewn cyfeiriad gwrthglocwedd bob amser

Gwisgwch helmed bob tro, a gorchuddiwch eich breichiau a’ch coesau o leiaf, ond argymhellir gwisgo offer amddiffynnol personol fel padiau a menig.

Archwiliwch eich beic/offer am ddiogelwch cyn reidio. Gallwch wneud hyn yn ein hyb beicio.

Reidiwch o fewn eich gallu a chadwch eich beic dan reolaeth.

Byddwch yn ymwybodol o’r defnyddwyr eraill, yn enwedig y rhai sy’n disgyn i mewn o wahanol bwyntiau.

Mae’r ardal hon ar gyfer beiciau heb fodur yn unig.

Plis peidiwch â cherdded, chwarae na dringo yn yr ardal hon, mae digonedd o lefydd diogel eraill i wneud hyn.

Uchafbwyntiau Eraill


Llwybrau Beicio

Gyda dros 14km (bron i 9 milltir) o lwybrau i’w crwydro, Llyn Llys-y-Frân yw un o’r llefydd gorau i feicio yn Sir Benfro.

• MANYLION PELLACH •

Pethau i’w Gwneud

Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru ar y dŵr neu ar dir. sych Rydyn ni’n cynnig pysgota, beicio, cerdded a gweithgareddau fel saethyddiaeth a thaflu bwyeill.

• MANYLION PELLACH •

Y Ganolfan Ymwelwyr

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’n Canolfan Ymwelwyr ar ei newydd wedd. Am le gwych i gychwyn eich Antur Dŵr Cymru!

• MANYLION PELLACH •

ATEBION DŴR CROES ERAILL

BWCIO NAWR CAU